ေနတိုးလုပ္ႀကံခံရတဲ့သတင္း | ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါအားလံုးခ်စ္ၾကတဲ့ မင္းသားကိုေနတိုးကို သတင္းတစ္ခုမဟုတ္မမွန္ ဒီေန႔လိုင္းေပၚမွာ လႊင့္ထားၾကပါတယ္။
တကယ္မွာ လုပ္ႀကံသတင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
ယင္းမွ တင္ျပထားပံုမွာ 
https://web.facebook.com/Cele-Cele-Small-1723740774533759/?fref=ts တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။


Powered by Blogger.