ခင္၀င့္၀ါပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဖိုးလျပည့္ရဲ့ forgiveness သီခ်င္းအျပည့္အစံု


Powered by Blogger.