ေယာက္်ားေလးေတြအျမင္မွာ အျပစ္ျမင္ၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈပ်က္ေစတဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ့ အမႈအက်င့္ ( ၅ ) မ်ိဳး


၁။ အေသာက္အစားရွိမယ္ဆိုရင္
အေပါင္းအသင္းရႈပ္ေပြ ထင္တိုင္းက်ဲၿပီး သြားလာေသာက္စားတတ္တဲ့
မိန္းကေလးေတြဟာ အျပစ္တင္စရာ ဆဲြေဆာင္မႈမရွိစရာျဖစ္ပါတယ္။၂။ စြာက်ယ္စြာက်ယ္မိန္းကေလး
မ်ားေသာအားျဖင့္ စြာက်ယ္မိန္းကေလးေတြဟာ စြဲေဆာင္မႈမရွိဆံုးပါ။ အျမင္မွာ
ျဖစ္ေစ ဖုန္းထဲမွာျဖစ္ေစ ကုိယ့္သက္ဆိုင္သူကို ညင္သာမႈမရွိပဲ စြာက်ယ္က်ယ္
ေျပာတတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ အင္မတန္စဲြေဆာင္မႈ ကင္းမဲ့မွာပါ။


၃။ ကန္႔လန္႔တိုက္ဖို႔ပဲသိတဲ့မိန္းကေလး
မိန္းကေလးျဖစ္ေစ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ေစ ဆန္က်င္ဘက္အျမင္ပဲရွိေနတတ္တဲ့သူဟာ
သူတပါးအတြက္ ဆဲြေဆာင္မႈမရွိႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မိန္းကေလးေတြဟာ
ေယာက္်ားေလးေတြထြက္ ရဲြ႕တတ္ဖဲ့တတ္ေသာ္လည္း တခါတစ္ရံမွာ ကိစၥမရွိႏိုင္ေသာ္
လည္း ေရရွည္အတြက္မွာ မေကာင္းေပ။


၄။ စိတ္မရွည္ေသာမိန္းကေလး
စိတ္မရွည္တဲ့ မိန္းကေလးက ႏႈးနႈးညံ့မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကလည္း
သိသာတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ အရာရာကိုေအးေဆးစြာ ဆက္ဆံေပးရင္
ဆဲြေဆာင္မႈျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


၅။ ေယာက္်ားေတြလို ျပဳမႈတတ္တဲ့ မိန္းကေလး
ခုေခတ္က မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက္်ားေလး ရင္ေဘာင္တန္းလာတဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကိုယ့္ခ်စ္သူမိန္းကေလးက မိန္းကေလးကို အမႈအက်င္ေတြမရွိပဲ ေယာက္်ားေလးေတြ
လုပ္သလို လုိုက္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆဲြေဆာင္မႈပ်က္ျပားသြားႏိုင္ပါတယ္။


source: ozock
PannPwint.comPowered by Blogger.