ကေလးကုိထမင္းခြံ႔ရင္း မာမားေခၚခုိင္းတာ ကေလးကမေခၚပဲ_ေခြးက_မာမား_မာမားနဲ႔_ခ်စ္စရာႀကီး‬

၀တ္မံႈေရႊရည္လန္းထားသမၽွပံုမ်ား

Powered by Blogger.