ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားသို႔ပန္ၾကားခ်က္ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားသို႔ပန္ၾကားခ်က္
ခုလက္တေလာ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ေလာကသားအခ်င္းခ်င္း အျမင္ကဲြျပားမႈ၊ ေ၀ဖန္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ား စဥ္းဆက္မျပတ္ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ခါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း စည္္းလံုးညီညြတ္မႈရွိၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ေလာကတြင္း အေရးကိစၥမ်ားအား မိသားစုအေရးကိစၥသဖြယ္ သေဘာထားကာ အျမင္မတူကဲြျပားမႈမ်ားအား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ဆံု ညိွႏိႈင္းကာ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာၾကပါစို႔လား ခင္ဗ်ား -----။ ေလာကသားအားလံုးကို ဖိတ္ၾကားပါရေစ။ သႀကၤန္ကာလပိတ္ရက္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ဧၿပီလ၏ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မလာေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယေန႔မွစၿပီး အၾကံျပဳစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးလိုပါသျဖင့္ အႏုပညာအမည္၊ အစည္းအရံုး၀င္အမွတ္တို႔ႏွင့္အတူ ေရးသားေပးပို႔ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ ဥကၠဌတာ၀န္ကို ကြ်န္ေတာ္စတင္ယူခဲ့သည့္ (၁၄. ၆. ၂၀၁၃)ေန႔ရက္မွ ယေန႔အထိတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း မိမိေလာကအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္၊ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တစံုတရာအမွားအယြင္း၊ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါက ကြၽန္ေတာ္၏ တာ၀န္သာလွၽင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကသားမ်ားမွ ကြၽန္ေတာ့္အားႏႈတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုလာပါကလည္း ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ေတြ႔ဆံုေတြးေႏြးမည့္ရက္ကို တပတ္အလိုႀကိဳတင္ ေၾကၿငာေပးပါမည္။
အႀကံျပဳစာမ်ားေပးပို႔ရန္။ ။ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေပးပို႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) mmpo.myanmar@gmail.comသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးသား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


(လူမင္း)
ဥကၠဌ
ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး


Powered by Blogger.