ေယာက္်ားဘ၀မွမိန္းမအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာသူက ကေလးလိုခ်င္တယ္လို႔ဖြင့္ဟ ▒ နားဆင္ရင္ႏွိပ္ပါ ▒

Powered by Blogger.