မြန္စစ္သူႀကီး ဒလပန္း ႏွင့္ Massacre


ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ရာဇပလႅင္ကို မြန္တို႔ လႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္ ဗမာမင္းမိဖုရားႏွင့္တကြ လူသူအမ်ား ကို ဟံသာ၀တီသို႔ ေဆာင္ယူခဲ့ေလ၏။

သို႔ရာတြင္ ဧရာ၀တီႏွင့္ခ်င္းတြင္း တို႔အၾကားေဒသကို အေျချပဳထားေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ အင္အားစုသည္ ဟံသာ၀တီသစၥာေပးသည္ကို မခံယူဘဲ ထန္းလံုးတပ္ျဖင့္ အခိုင္အလံုေနေလ၏။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဟံသာ၀တီျပည္ႀကီး၌ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ေသ၍ ကုန္းေပၚတင္ရာတြင္ ေခါင္းပိုင္းပုပ္ေသာ္လည္း အၿမီးလႈပ္ျခင္း စသည့္ နိမိတ္ဆိုးမ်ားျပေလ၏။

အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနေသာ အင္း၀ဘုရင္က " ႏိုင္ငံအလံုးကို ဗမာတို႔ပင္ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ ရမည့္ နိမိတ္" ျဖစ္သည္ဟု ဖတ္ေသာေၾကာင့္ မြန္မင္းလည္း ေဒါသႀကီးစြာထြက္ကာ အင္း၀မင္းကို ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တကြ ေရမွာေဖ်ာက္ေလ၏။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔သတ္ေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီျပည္သားတို႔၏ ေျခာက္ျခားစိတ္ကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ေပ။ အထူးသျဖင့္ မုဆိုးဖိုအင္အားစုကို ေသြးပ်က္လ်က္ရွိေသာ မြန္စစ္သူႀကီး ဒလပန္းသည္ ဗမာဟူသမွ်ကို အျပတ္ရွင္းရန္ ႀကံေလ၏။

ဟံသာ၀တီေရာက္ဗမာ တို႔ကို မြန္ဆံျဖတ္ေစ၏။ ထို႔ျပင္ ဟံသာ၀တီဥပရာဇာ၏ တံဆိပ္ကို ခ်ိပ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ကာ နားတြင္ပန္ေစ၏။ ျငင္းဆန္လွ်င္ သတ္၏။

သန္မာရဲရင့္ေသာ ဗမာတို႔ကို တစ္ေထာင္စု၊ႏွစ္ေထာင္စု၊သံုးေထာင္စု ဖြဲ႕ေစကာ မုတၱမသို႔ ဆားခ်က္ လိုက္ရမည္ဟု လိမ္ေခၚကာ က်ီက် ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ကာ ရက္စက္စြာ သတ္ပစ္သည္မွာလည္း ဒလပန္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိုမူ ပသိုေခ်ာင္းဖ်ားသို႔ သစ္ခုတ္ဟုေခၚကာ သတ္ျပန္ေသးသည္။

ေၾကာင့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရွးေခတ္က ဗမာတို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ တင္ျပလိုျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ရာဇ၀င္တစ္ေလွ်ာက္ အၿမဲလိုလို ဗမာက အဆိုး သူတို႔က အေကာင္း လုပ္ကာ ေျဖာင့့္ကြယ္ကြယ္ ျခင္းတို႔ကို တံု႔ျပန္လိုျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

သမိုင္းဟူသည္ သမုတၱိ ဟူေသာ ပါဠိမွ လာသည္။ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ သတိရျခင္းက ပိုေကာင္းမည္ဟု ေၾကာင္ထင္ပါေၾကာင္း။

(ပံုကို ယိုးဒယားဆိုဒ္တစ္ခုမွယူကာ Edit လုပ္ၿပီး စာစီသူမွာေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း) ~_^
 — 
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.