လက္ရိွစနစ္မ်ားထက္ အဆ ၁၀၀ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ Li-Fiသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လက္ရိွျမန္ႏႈန္းထက္ အဆ ၁၀၀ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ Li-Fi ဟုေခၚသည့္ ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာသစ္ကို စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။
Li-Fi သည္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အလင္းဆက္သြယ္မႈ (VLC) ကို အသံုးျပဳကာ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔သည့္ နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၎ကို အက္စ္တိုးနီးယားႏိုင္ငံ တယ္လင္ၿမိဳ႕ရိွ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။
အဆိုပါ ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာသစ္၏ အျမန္ႏႈန္းသည္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတြင္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 224 gigabits ရိွၿပီး အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။
Li-Fi ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ၊ အီဒင္ဘာ့ဂ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ဟာရယ္ဟာ့စ္က တီထြင္ခဲ့သည္။
ဟာ့စ္သည္ LED တစ္လံုးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အလင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္ ထုတ္လႊင့္ရာတြင္ ဆယ္လူလာတာဝါ တစ္ခုထက္ ပိုမိုထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ျပသခဲ့ေၾကာင္း ScienceAlert မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Li-Fi နည္းပညာသည္ 400 ႏွင့္ 800 terahertz (THz) အၾကားရိွ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အလင္းကို အသံုးျပဳကာ binary code မွတစ္ဆင့္ message မ်ား ထုတ္လႊင့္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း အျမန္ႏႈန္းအရ ၎သည္ 1.5GB အရြယ္အစားစီရိွေသာ ႐ုပ္ရွင္ ၁၈ ကားကို တစ္စကၠန္႔အတြင္းDOWNLOAD ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“VLC နည္းပညာကို အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ လက္ရိွမွာ အလင္းကေနတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ smart lighting solution တစ္ခုကို ဖန္တီးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႐ံုးတြင္းမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ Li-Fi ကြန္ရက္တစ္ခုဖန္တီးႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔လည္း စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္" ဟု အက္စ္တိုးနီးယား နည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Velmenni မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဒီပက္ခ္ဆိုလန္ကီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Ref: DailyMail
Powered by Blogger.