ေဘဂ်င္းက ကင္ဆာကြ်န္း “Island of Cancer”


ေဘဂ်င္းကင္ဆာေဆးရုံရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁၀၀ အနည္းငယ္ အကြာကေလးမွာ တည္ရိွတဲ့ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ကင္ဆာသုေတသနအတြက္ ဂုဏ္သတင္းအၾကီးဆုံး အထူးကုေဆးရုံတစ္ခုဟာ “Island of Cancer” ကင္ဆာကြ်န္း အျဖစ္ သိရတဲ့ ေနရာေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္း “Island of Cancer” ဟာ ရာနဲ႔ခ်ီလူေတြအတြက္ ေနအိမ္တစ္ခုလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ကင္ဆာကၽြန္းေပၚက လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ၉ ေယာက္ဝန္းက်င္ဟာ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသူေတြ သို႔မဟုတ္ အဲသလိုေရာဂါရေနတဲ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရပ္ကြက္မွာ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦး တစ္ဆယ္ထက္မက ရိွပါတယ္။ အခန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွျပီး အခန္းအက်ယ္မွာ ၇ ကေန ၁၅ စတုရန္းမီတာ အထိရိွၾကပါတယ္။
အခန္းငွားရမ္းခ တစ္ခန္းနဲ႔ တစ္ခန္းမတူၾကေပမယ့္ အနည္းနားရိွ ဟုိတယ္လ္ေတြထက္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ားၾကီး သက္သာကာ ၄၀ ကေန ၉၀ ယြမ္ အထိသာ ကုန္က်ပါတယ္။
ဂတ္စ္၊ ေရ၊ မီးနဲ႔ အင္တာနက္ အခမဲ့ ေပးထားပါတယ္။
Ref: Chinadaily
Powered by Blogger.