ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး

၁၊၊တိိပိဋက ဓရဇာနည္
သံုးပံုပိဋကတ္၊က်မ္းျမတ္အဆီ
ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ထား၊တပည့္သားကိုယ္စီ၊
ေဆာင္နိုင္ေရး၊အားေပးေဆာင္႐ြက္သည္၊၊
၂၊၊တိပိဋက ဓရဇာနည္
သံုးပံုပိဋကတ္၊ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္၊
ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ထား၊တပည့္သားကိုယ္စီ
ေဆာင္နိုင္ေရး၊အားေပးေဆာင္႐ြက္သည္၊
၃၊၊ဓမၼဓရ မည္ရနတ္သည္၊
သံုးပံုပိဋကတ္၊ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္၊
ျဗဟၼာသိၾကား နတ္မ်ားစံုညီ
ျမတ္တရား ေဟာၾကားျပေနသည္၊၊
=========
စိန္နားကပ္ႀကီး
#PannPwint
Powered by Blogger.