ဥပုသ္ေစာင့္

ဆြမ္းအုပ္နီနီ အေမရြက္လို႔
နက္ျဖန္မနက္ ေက်ာင္းထြက္မယ္။
-
ေမာင္လည္းလုိက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔
အေမသြားေတာ့ ပ်င္းလွတယ္။
-
ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ ေမာင္ငယ္ေဆာ့ေတာ့
ဘုန္းႀကီးေအာ့လို႔ ရိုက္လိမ့္မယ္။
-
ေမာင္မေဆာ့ေပါင္ စိတ္ပုတီးနဲ႔
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို ေနပါ့မယ္
လိုက္မယ္ လိုက္မယ္။

မင္းသုဝဏ္
#PannPwint
Powered by Blogger.