သင့္ဗိုက္ ေလးေတြကို အစားေတြစားျပီး ျပားခ်ပ္ေနခ်င္ပါသလား

သင့္ဗိုက္ ေလးေတြကို အစားေတြစားျပီး ျပားခ်ပ္ေနခ်င္ပါသလား....
ဒီအစားအစာမ်ားက သင့္ကို စားရင္းနဲ့ အဆီေတြခ်ေပးႏိူင္မွာပါ...
၁-ေရ
၂-ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး
၃-ကညႊတ္
၄-ငွက္ေပ်ာသီး
၅-ဂ်ံဳၾကမ္းအစားအစာမ်ား
၆-ဒိန္ခ်ဥ္
၇-သခြားသီး
၈-သံလြင္ဆီ
၉-ေဆာ္လမြန္ငါး
၁၀-စမံုနက္
Powered by Blogger.