ရွမ္းျပည္မွ စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္
------

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ သတင္းသံုးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စႏၵေဇာတိ ဆရာေတာ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ျမင္ေတြ႕ရတာ ရင္ထဲမွာ တကယ္ မခ်ိဘူး။ ဒို႔ရဲ႕လက္ေတြနဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ သုတ္ေပးၾကရေအာင္ပါ။ ရွမ္းျပည္မွ စစ္ေရွာင္ ျပည္သူ 5,000 ေက်ာ္အတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါ၍ ဝိုင္းဝန္းကူညီ လွဴဒါန္းၾကပါစို႔။

စာရင္းရရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္း -

လဲခ်ား ၌ 600 ခန္႔
မိုင္းရႈး ၌ 1,000 ခန္႔
ဟိုင္းပါး ၌ 1,237 ခန္႔
ဝမ္ဝ ၌ 900 ႏွင့္ 1,000 ၾကား
မိုင္းေနာင္ ၌ 380 ခန္႔
ေက်ာက္မဲ ၌ 1,000 ခန္႔
ပါ၀င္ လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါ အေကာင့္သို႔ လဲႊအပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါတယ္။
KBZ Bank- 0221 210 161 767
လႊဲအပ္ လွဴဒါန္းၿပီးပါက အရွင္စႏၵေဇာတိ (သာသနာႏြယ္)
ဖုန္း 09-532 3404, 09-532 0103, 09-4980 5035
HOT LINE No. 057-21640
Viber -+959 7379 0295, +959 4303 9571 သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းပါရန္။

အေသးစိတ္ သိလိုတယ္ ဆိုပါက - https://www.facebook.com/Tharthananwe မွာလည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါတယ္။
Powered by Blogger.