ကိုယ္ကိုတိုင္က "တျခားသူေတြအေပၚ "

ကိုယ္ကိုတိုင္က "တျခားသူေတြအေပၚ " နာလည္မႈ မေပးႏိုင္ေသးပဲ" တျခားတယာက္ဆီက " နားလည္မႈ"ကို ေမွ်ာ္လင့္မေနပါနဲ႔။

ကိုယ္ကိုတိုင္က " ဂ႐ုတစိုက္ အေလးထားၿပီး" အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း မရွိပဲ" တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဆီက ကိုယ့္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးတာမ်ိဳး အေလးထားေပးတာမ်ိဳးကို "မလိုခ်င္ပါနဲ႔။

ကိုယ္က " တျခားတစ္ေယာက္အေပၚ သစၥာမေစာင့္သိတတ္ခဲ့ပဲ' တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဆီက' ကိုယ့္ကို သစၥာထားရွိဖို႔ကို " မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။

ကိုယ္ကိုတိုင္က"
တစ္ျခားသူအေပၚ တန္ဖိုးထားျခင္းမရွိပဲ' တစ္ျခားသူက ကိုယ့္အေပၚတန္ဖိုးထားေပးမႈကို 'မလိုခ်င္ပါနဲ႔။

ကိုယ္က"
တစ္ျခားတစ္ေယာက္ကို' တကယ္ ေလးေလးနက္နက္ မခ်စ္ခဲ့ပဲ' တစ္ျခားတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို တကယ္ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္ခဲ့တာမ်ိဳးကို' မလိုခ်င္ပါနဲ႔။

တကယ္ပါ"

ေလာကမွာ တစ္ခုလိုခ်င္ရင္' တစ္ခုေပးဆပ္ရတတ္ပါတယ္
ဘယ္အရာမွ အလကား မရႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ္ကပဲ ရယူလိုစိတ္နဲ႔ တျခားတစ္ေယာက္ကို မခ်ဥ္းကပ္ခ်င္ပါနဲ႔' အရင္ဆံုး ပူေလာင္ေနရမွာက ကိုယ္ကိုတိုင္ပါပဲ' ရယူျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေပးဆပ္ရျခင္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနတတ္တာကို အၿမဲသတိထားတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ကိုယ့္ကစၿပီး အရင္ဆံုး လိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္ဖို႔'ေပးဆပ္ႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ' ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဆီက ကိုယ့္အေပၚ အလိုေလ်ာက္ျပန္ေပးဆပ္လာပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္ဘက္က ေပးႏိုင္သေလာက္ ေပးလိုက္ရတာ ကိုယ္ကိုတိုင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို အရင္ဆံုးရယူႏိုင္လိုက္ျခင္းပါပဲ။

ကိုယ္ေပးတိုင္း'ျပန္မရႏိုင္တာကိုလည္း 'စိတ္ထဲမွာထားၿပီး ခံစားမေနပါနဲ႔' ကိုယ့္ရဲ႕ေပးဆပ္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ သူေတြအေၾကာင္းလည္း မစဥ္းစားပါနဲ႔။ သူတို႔ဆီကတစ္ခုခုျပန္ရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာထက္စာရင္  သူတို႔ကို ဥေပကၡာျပဳထားလိုက္ႏိုင္တာက ပိုၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။

20-Nov-2015
4:30 pm
#admin ဒိုက္ဒိုက္-ျမင္းျခံ
Powered by Blogger.