မ်က္ႏွာေပၚက အရာေၾကာင့္ လူေတာမတိုးရဲခဲ့တဲ့သူကို

မ်က္ႏွာေပၚက အရာေၾကာင့္
လူေတာမတိုးရဲခဲ့တဲ့သူကို
ပညာေၾကးမသတ္မွတ္ခဲ့ပဲ
အသားနဲ႔တူတဲ့ေဆးစပ္ၿပီး
tattoos ထိုးေပးလိုက္တယ္တဲ့…
ျမန္မာႏိုင္ငံက တက္တူးဆရာ
respect ပါ tattoos artist

RIP plastic surgery

:P

photo ;

Phoe Kyaw Mdy Tatoosartist
Powered by Blogger.