ဥစၥာေစာင့္ဟူသည္

အရွင္ဘုရား

ဥစၥာေစာင့္ဟူသည္ အဘယ္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသလဲ ဘုရား။ မည္သို႔ေသာ ကံအေၾကာင္း တရားေၾကာင့္ ျဖစ္၍ မည္သည့္ အခါမွ ကြ်တ္လြတ္ ႏိုင္ပါသလဲ ဘုရား။

ေမာင္ဝင္းေမာင္
၂၄လမ္း၊ ရန္ကုန္ ။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ဥစၥာေစာင့္ ဟူသည္မွာ ေျမဘုတ္ဘီလူး အႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကုေဝရနတ္မင္းၾကီး လက္ေအာက္ အေတာ္အတန္ တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုမၼစိုး နတ္ဘီလူးတို႔၏ အအုပ္အခ်ဳပ္ခံ ဘုန္းတန္ခိုး နည္းပါးေသာ အမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယင္းဘုမၼစိုး နတ္ဘီလူးတို႔၏ ေစခိုင္းရာ ေျမတြင္းရွိ ဥစၥာသိုက္ စသည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဥစၥာေစာင့္ေခၚ ေျမဘုတ္ဘီလူးမ်ားမွာ မူလရုပ္ဆင္း ဆိုးဝါးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို လွပေအာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၾကျပီး သိုက္နန္း အတြင္း၌ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနႏိုင္ ၾကေၾကာင္း ၊ သူတို႔ဘဝကို စြဲလမ္း သာယာေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လူ႔ျပည္ရွိ လူသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ သူတို႔ဘဝကို စြဲလမ္း သာယာေနၾက၍ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားႏွင့္ နီးစပ္ျပီး လူ႔ျပည္မွ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ ကုသိုလ္ျပဳ၍ အမွ်ေပးေဝ ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ကြ်တ္လြတ္သူ နည္းပါးၾကေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္။ ။

ရေဝထြန္း (ဆရာေတာ္ဦးတိေလာကသာရ )
ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား
Powered by Blogger.