ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ျကပ္၊ သလိပ္ကပ္ျခင္းမ်ားအတြက္


*******************************************************
ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ျကပ္၊ သလိတ္ကပ္ျခင္းမ်ား အတြက္
ဘာေျကာင့္ေခ်ာင္းဆိုးဆိုး၊ ရင္ျကပ္ျကပ္ ပဲးပင္ေပါက္ ရွိရင္ အဆင္ေျပတယ္ဗ်။ ညအိပ္ယာဝင္  မနတ္အိပ္ယာထ ႏွစ္ျကိမ္ ပဲပင္ေပါက္ ေရေႏြးစိမ္၍ ေသာက္ပါ။ ခ်တ္ခ်င္းေသာက္
ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္၊ အဆင္ေျပေစမယ္ဗ်ာ။

မဂၤလာရွိေသာေန့ ျဖစ္ပါေစ။
အနာေရာဂါ    ကင္းရွင္းျကပါေစသား။

အစဥ္ေလးစားလ်ွက္

Credit: ကိုျကီးစိုး
Powered by Blogger.