မဂၤလာပါ

ေမတၲာတရားေတြနဲ႔အတူ တစ္ဦး အေပၚတစ္ဦး စာနာေထာက္ထား ေဖးမကူညီရင္းနဲ႔လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ အနာဂတ္ေန႔သစ္မ်ားဆီသို႔ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ....
Powered by Blogger.