အေသခံဗုံးခြဲရာတြင္သုံးသည္ဟု ယူဆရသည့္ ခါးပတ္တခု ပါရီေတာင္ပုိင္းတြင္ေတြ႔ရွိ

အေသခံဗုံးခြဲသူမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ဟု ယူဆရသည့္ ခါးပတ္တခုကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္း Montrouge ရပ္ကြက္ အမႈိက္ပုံးတခု၌ လမ္းသန္႔ရွင္းေရးသမားက ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္သတင္းBFM TV တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ခါးပတ္တြင္ စနက္တံပါရွိျခင္းမရွိေပ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ပါရီၿမိဳ႕ ေနရာ ၇ေနရာ တြင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သုံးသည့္ ခါးပတ္ႏွင့္ တူညီသည္ဟုလည္းဆုိသည္။

ခန္႔မွန္းသူမ်ားအဆုိအရ ပါရီတုိက္ခုိက္မႈတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ယခုအခါ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသည့္ ဆာလာ အက္ဘ္ဒက္ စလမ္ အသုံးျပဳမည့္ ပစၥည္းကုိ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္သည့္အတြက္ လႊင့္ပစ္ျခင္းလားဟုေတြးဆေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

============

The Irrawaddy (Burmese Version)

http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/11/24/102150.html
Powered by Blogger.