ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဆိုတာထက္

ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဆိုတာထက္ "သူဘာေၾကာင့္ အရင္ေတာင္းပန္သလဲဆိုတာ" သင့္ဘက္က နားလည္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ရန္ျဖစ္တိုင္း ျပႆနာတတ္တိုင္း " သူဘာေၾကာင့္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သလည္းဆိုတာ" သင့္ဘက္ကသိေနႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။

စိတ္ဆိုး စိတ္ေကာက္ ျဖစ္တဲ့အခါေတြတိုင္း " သူ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဆိုတာထက္" သူဘာေၾကာင့္ အရွံဳးေပး အေလွ်ာ့ေပးခဲ့သလဲဆိုတာ" သင့္ဘက္က နားလည္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

သင့္အေပၚ"
တကယ္စစ္မွန္စြာ ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ " သင္ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးသလဲဆိုတာ" သူနားလည္တယ္။ ေတာင္းပန္တိုင္း သူ႔ဘက္ကမွားေနလို႔မဟုတ္ပဲ။ သင့္အေပၚ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးတတ္တာမ်ိဳးပါ။

သင့္ကို စစ္မွန္စြာခ်စ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

သူ႔ဘက္ကေန ဘယ္ေတာ့မွ သူ႔မာနကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အသာစီးရဖို႔ သူႀကိဳးစားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

စစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အႏိုင္အရွံဳးဆိုတာ မရွိဘူး"

သင္ဘာေၾကာင္" အႏိုင္ယူခ်င္သလဲဆိုတာ" သူနားလည္တယ္"

သင္ဘာေၾကာင့္" စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာင္တယ္ဆိုတာ" သူနားလည္တယ္။

ဒါေပမယ့္"

သူဘာေၾကာင့္" ေက်နပ္စြာ အရွံဳးေပး အေလွ်ာ့ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ သင္သိဖို႔လိုတယ္။

သူဘာေၾကာင့္" သည္းခံနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့သလဲဆိုတာ သင္နားလည္ဖို႔လိုတယ္။

သင့္ဘက္က တကယ္ခ်စ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္

သူ႔အေပၚ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ " သည္းခံႏိုင္ဖို႔" အေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ဖို႔, ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။

ရန္ျဖစ္တိုင္း အရင္ေတာင္းပန္တဲ့သူက မွားေနလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

စိတ္ေကာက္တိုင္း အရင္ျပန္ေခ်ာ့တဲ့သူက ပိုခ်စ္လို႔ပါ။

သူမွားတယ္ ကိုယ္မွားတယ္
သူ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ဆိုတာထက္။
အရင္ဆံုး စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းခံၿပီး အေလွ်ာ့ေပးတဲ့သူဟာ ပိုခ်စ္ေနလို႔ပါပဲ။

#admin ဒိုက္ဒိုက္-ျမင္းျခံ
Powered by Blogger.