ဘယ္လိုမ်က္ႏွာ ပိုင္ရွင္မ်ိဳးက ဘယ္လိုဆံပင္ခြဲေၾကာင္းထားမွ လိုက္ဖက္မႈရွိတယ္ဆုိတာ

ဟိုးငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ကိုယ့္ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ခြဲရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ အၿမဲစဥ္းစားဖူးပါတယ္။ မလိုက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္ခြဲေၾကာင္းန႔ဲဆို သူမ်ားေတြ ရယ္စရာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔ ဘယ္လုိခြဲေၾကာင္းမ်ိဳး လိုက္ဖက္တယ္ဆုိတာ သိရေအာင္ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။
၁။မ်က္ႏွာ၀ိုင္းတဲ့သူနဲ႔ ေလးေထာင့္မ်က္ႏွာေတြအတြက္ အလယ္ခြဲ
ဆံပင္အလယ္ခြဲနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ မ်က္ႏွာမ်ိဳးက ရွားပါတယ္။ ဆံပင္အလယ္ခြဲနဲ႔ လို္က္ဖက္တဲ့ မ်က္ႏွာမ်ိဳးေတြကေတာ့ မ်က္ႏွာ၀ိုင္းတဲ့သူနဲ႔ မ်က္ႏွာေလးေထာင့္က်သူေတြပါပဲ။ ဒါေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကည့္ေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ိဳးနဲ႔မွ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္မွာပါ။ အလယ္ခြဲ ခြဲထားတဲ့သူေတြဟာ မ်က္ႏွာပိုရွည္သြားသလို ျဖစ္သြားသလို မ်က္ႏွာပိုသြယ္သလိုမ်ိဳး ထင္ရတာေၾကာင့္ ခုနေျပာတဲ့ မ်က္ႏွာေတြမွသာ လုိက္ဖက္ပါလိမ့္မယ္။
၂။လူတုိင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိတဲ့ ေဘးခြဲ
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ကိုယ့္မ်က္ႏွာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားရယ္လုိ႔ တိတိက်က်ေျပာလုိ႔မရတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ခုနေျပာသလို ေလးထာင့္လည္း မဟုတ္၊ အ၀ိုင္းလည္း မဟုတ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ေဘးခြဲဟာ မ်က္ႏွာအမ်ားစုန႔ဲ လိုက္ဖက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ဆုိရင္ေတာ့ မ်က္ႏွာရွည္တဲ့သူေတြ၊ ဘဲဥမ်က္ႏွာ ပံုသ႑ာန္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိပါတယ္။
Trend Myanmar
#PannPwint
Powered by Blogger.