အယုဒၶယကို ျမန္မာ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစသူ


၁၇၆၇ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာတို႔သည္ အယုဒၶယျမိဳ႕ကို ဥမင္ၾကီးမ်ားတူး၍ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ကာ ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အထူးထူးေသာ နန္းစဥ္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္သံ ေရႊေငြ၊ ဆင္ျမင္းလူသူမ်ား အမ်ားအျပားကို ျမန္မာတို႔ ရရွိၾကသည္။

အယုဒၶယ ဘုရင္ကိုပင္ ျပန္လည္နန္းတင္မည္ ၾကံေသာ္လည္း ဘုရင္မွာ လက္နက္သင့္၍ကြယ္လြန္ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာတို႕က ေကာင္းစြာသျဂိဳလ္ ေပးခဲ့သည္။

အယုဒၶယ ျမိ္ဳ႕ေစာင့္တပ္အျဖစ္ မြန္စစ္သူၾကီး စုကီ ႏွင့္ ဗမာဗိုလ္မွဴ း ေမာင္ရ တို႕ကို ခန့္အပ္ခဲ့ကာ ျမန္မာတို႕ တပ္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ( မန္ခ်ဴ း တရုတ္စစ္ကလည္း ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္ )

အယုဒၶယကား နာလန္မထူႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ေတာ္၀င္မင္းသား ငါးပါးက ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ အသီးသီး ဗိုလ္၀င္ခံၾကသည္။ ( အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးရန္ကိုမူ မၾကိဳးစားၾကဘဲ မိမိ နန္းရေရးသာ ဦးတည္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာကိုေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာ အင္အားစု တစ္ရပ္ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ )

ထိုအေျခအေနတြင္ တရုတ္ကျပား ဖရာ့တက္ဆင္သည္ မိမိသည္လည္း မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါဒျဖန့္ကာ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္တကြ အယုဒၶယကို သိမ္းယူရန္ၾကံစည္သည္။

ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ၄င္းကို ျဗတက္ေသဥ္ ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သူသည္ ျပိဳင္ဘက္ ဟူသမွ်ကို သတ္ခဲ့သည္ ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ မင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ မြန္စစ္သူၾကီး စုကီကို ပါ တိုက္ခိုက္ေခ်မွုန္း ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပိဳင္ဘက္ကင္း စစ္သူၾကီး ျဖစ္လာေသာအခါ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္ခံရန္ အယုဒၶယကို ၾကည့္ေသာအခါ ျပာပံု အုတ္ပံု အျဖစ္သာေတြ႕ရေတာ့သည္။

ထိုအခါ ထံုဗူရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တည္ကာ ဘိသိက္ခံသည္။ ( ျမန္မာတို႕ကလည္း လာေရာက္ကာ တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ကို အျမန္တည္ရသည္။ အယုဒၶယမွ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့မ်ား အျပိဳအပ်က္မ်ား ကို ယူကာတည္သျဖင့္ ျမိဳ႕ပ်က္ၾကီးမွာ ပို၍ ပ်က္စီးရသည္။ ေနာက္မွသာ အယုဒၶယသည္ ဤသို႔ဤႏွယ္ပ်က္စီးရသည္ဟု ျမန္မာတို႔ကို ပိုပိုသာသာ အျပစ္ပံုခ်ၾကသည္ )

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာတို႔အား ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏိုင္သျဖင့္ ယိုးဒယားျပည္သူတို႕က ဖရာ့တက္ဆင္ ကို ေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည္။

ထိုစဥ္ ျမန္မာဘက္၌ စဥ့္ကူးမင္း နန္းတက္လာသည္။ အယုဒၶယတြင္ တိုက္ေနေသာ စစ္သူၾကီး မဟာသီဟသူရ ကို ျပန္၍ေခၚသည္။

မဟာသီဟသူရက ယိုးဒယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်ကၠရီကို စစ္ေရးစစ္ရာမ်ား အျပီးသတ္ ေျပာၾကားရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။

ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ေသာ အခါ စစ္သူၾကီး ႏွစ္ဦးသား စကားေျပာၾကသည္။ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားလည္း လဲလွယ္ၾကသည္။ မဟာသီဟသူရက ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စကားတစ္ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

" သင္ကား မင္းျဖစ္ထိုက္ေသာ ဥပဓိ ရွိသူျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဘိ "

ခ်ကၠရီသည္ ထိုစကားကို ၾကားျပီးေသာ အခါ စိတ္ဓါတ္ေျပာင္းသြားသည္။ ျမန္မာတို႔ ျပန္၍ လပိုင္းမွ် ၾကာလွ်င္ ဘုရင္ ဖရာ့တက္ဆင္ ကို စိတ္ေဖာက္ျပန္ သည္ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ နန္းခ်ကာ အာဏာသိမ္းေတာ့သည္။

ျဗတက္ဆင္က ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ သူသတ္တို႔ လက္သို႕အပ္ကာ ကြပ္မ်က္ေစသည္။

( ယိုးဒယားမွတ္တမ္းမ်ားကမူ ဖရာ့တက္ဆင္ ကိုသူသတ္တုိ႔ ဆြဲေခၚသြားေသာအခါ ခ်ကၠရီသည္ မ်က္ရည္က်လ်က္ရွိသည္ဆို၏။ အေၾကာင္းမွာ တက္ဆင္က မိမိကို ခ်ကၠရီႏွင့္ ေခတၱမွ် ေတြ႕ခြင့္ေပးပါရန္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုကာ ငိုယိုေနေသာေၾကာင့္ ဟုဆို၏။)

ဖရာ့တက္ဆင္ကား ႏိုင္ငံကို ျမန္မာ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အတြင္းလူခ်င္း ကိုမူကား မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။

( ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယိုးဒယားႏိုင္ငံကို ခ်ကၠရီ မင္းဆက္ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ရာမ ဘြဲ႕ကို ခံယူၾကသည္။ လက္ရွိ ထိုင္းဘုရင္သည္ ကိုးဆက္ေျမာက္ ခ်ကၠရီမင္း ျဖစ္သည္။ )

( ပံုကို http://commons.wikimedia.org/ မွ ယူျပီး စာစီသူမွာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ~_^ )
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.