အန္အယ္လ္ဒီ တပါတီတည္းနဲ႔ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအၿပီးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃၈ ဦး အႏိုင္ရေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၃၄၈ ဦး ရိွေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ လုိအပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရဖြဲ႕ရန္  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၂၉) ဦး လိုအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က  ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္၊ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၄ ေနရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၂၁ ေနရာ၊ ရခုုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၃ ေနရာ အနိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။


Powered by Blogger.