သံလြင္သီး၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီၫႊတ္မႈ႐ွိျခင္း........
သံလြင္သီးကိုက်န္းမာေရးႏွင့္အလြန္ညီၫႊတ္ေသာ အစာလို႔ ႐ိုးရာအရသတ္မွတ္ထားပါတယ္ သံလြင္သီးမွာ အပင္ကရတဲ့ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္၊ ဗီတာမင္၊ သတၳဳဓာတ္ နဲ႔ ဖိုင္တိုစတီေရာဓာတ္တို႔ ပမာဏ မ်ားမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္
>> ကယ္လိုရီအသက့္အတင့္သာပါ၀င္ျခင္း.......
သံလြင္သ္ီး ၁၀၀ ဂရမ္မွာ ၁၁၅ ကယ္လိုရီပဲ ပါ၀င္ ပါတယ္ သံလြင္သီးမွာပါတဲ့ အဆီဓာတ္က မိုႏိုမျပည့္၀ဆီျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး နဲ႔ညီၫႊတ္တဲ့အစာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ ကိုလတ္စထေရာ ဓာတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစကာေကာငး္တဲ့ကိုလက္စထေရာကိုျမ်ိင့္တက္ေစပါတယ္
>> ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း.......
သံလြင္သီးနဲ႔ သံလြင္ဆီကိုသံုးၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအစာဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္
>> မ႐ွိမျဖစ္ဖက္တီးအက္စစ္မ်ားပါ၀င္ျခင္း.......
သံလြင္ဆီမွာ အုိမီဂါ ၃ နဲ႔ ၆ ဖက္တီးအက္စစ္ ေတပါ၀င္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔အညီၫႊတ္ဆံုး ဆီထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္
Powered by Blogger.