စိတ္တည္ၾကည္ျငိမ္းေအးေသာသူ
စိတ္ၾကည္လင္ျငိမ္းခ်မ္းမႈဟူသည္ အသိဥာဏ္ပညာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ မိမိကိုယ့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အလုပ္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း၏ အကိ်ဳးရလဒ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ၾကည္လင္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္မႈကို ျပသည္။

မိမိကိုယ္ကို အေတြးအၾကံမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သူဟူ၍ သိျမင္နားလည္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရိွလာသည္။ ထိုသို႔ သိေသာသူသည္ အျခားသူမ်ားအားလည္း သူတို႔အေတြးအၾကံအသီးသီး၏ ရလဒ္မ်ား အျဖစ္နားလည္သေဘာေပါက္ကာ မွန္ကန္စြာ သံုသပ္ရႈျမင္ႏိုင္လာသည္။ ထိုအခါ သူသည္ စိတ္ဂနာမျငိမ္ျခင္း၊ ေယာက္ယက္ခတ္ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ထြက္လြယ္ လႈပ္ရွားထၾကြလြယ္ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကႏွင့္ ေသာက ဗ်ာပါဒမ်ားလည္း ကင္းပကာ ကၠေျႏၵသမၹတိရိွသူ၊ မယိမ္းမယိုင္ ၾကံ့ခိုင္သူ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသူ ျဖစ္လာေပမည္။

စိတ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းကာ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရိွသူသည္ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ အသင့္တင့္ အေလ်ာက္ပတ္ဆံုး ဆက္ဆံမႈ ျပဳတတ္၏။ သူႏွင့္ဆက္ဆံရသူမ်ား သည္ သူ၏ကၠေျႏၵရိွမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈတို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မေနနိုင္။သူစိတ္ဓါတ္ကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳကာ သူ႔အား အတုယူ နည္းမီေလာက္သူ၊ အားကိုးယံုၾကည္ေလာက္သူဟူ၍ ခံယူလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လူသည္ စိတ္ၾကည္လင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရိွေလ သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ သူ၏ ၾသဇာရိွန္၀ါ နွင့္ သူ၏ သတၱိစြမ္းအားတို႔ ပို၍ ၾကီးမားလာေလ ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားတို႔အေနျဖင့္ တည္ၾကည္ျငိမ္းေအးေသာ သြင္ျပင္မူရာ ရိွသူတို႔ႏွင့္သာ ပို၍ ဆက္ဆံခ်င္တတ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း။

တည္ၾကည္ျငိမ္းေအးေသာသူသည္ အစဥ္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရျမဲျဖစ္သည္။ သူသည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ အရပ္၌ ရိွေနသည့္ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းေသာ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ႏွင့္တူသည္။ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခိ်န္၌ ခိုလံႈရာ ေက်ာက္ေတာင္အကြယ္အကာတစ္ခုႏွင့္လည္း တူသည္။

ျငိမ္းေအးေသာ ႏွလံုးသား၊ ခ်ိဳသာေသာ စိတ္ထားႏွင့္ တည္ျငိမ္မွ်တေသာ္ ဘ၀တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားသူအား အဘယ္သူ မနွစ္သက္ဘဲ ရိွအံ့နည္း။ မိုးရြာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနသာသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခား မည္သည္႔ အေျပာင္းအလဲ ပင္ေပၚေပါက္ပါေစ ၾကည္လင္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ စိတ္ႏွလံုးပိုင္ရွင္ကား အစဥ္ရႊင္ပ်မည္၊ တည္ျငိမ္မည္၊ က်က္သေရ ရိွေနမည္သာျဖစ္သည္။

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ရိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ထိသိျမင္ေနသူထဲတြင္ ရုတ္တရတ္ေဒါသ ၀ွန္ကဲ ေပါက္ကြဲျခင္း ေၾကာင့္ သာယာလွပေသာ အေနအထားတစ္ခုကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဖ်က္ဆီးမိခဲ့သူေတြ၊ စကားလြန္ ႏႈတ္ကၽြ႔ံမႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡေတြ အျငိဳးအာဃာတမ်ား ပြားမ်ားခဲ့ရဖူးသူေတြ အဘယ္မွ်ရိွခဲ့ပါသနည္း၊ မိမိကိုယ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခု လံုးပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသူ၊ သာယာခ်မ္းေျမ့ျခင္းႏွင့္ကင္းေ၀းခဲ့ရသူေတြ မည္မွ်ရိွပါမည္နည္း။

မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ ခြန္အားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ အေတြးသည္ ဦးစီးၾကီးမွဴးႏိုင္စြမ္းရိွေစ၍ တည္ၾကည္ျငိမ္းေအးျခင္းကား တန္းခိုးရိွန္၀ါ ၾကီးမားေစေပသည္။

ေလာက၌ တန္းခိုးစြမး္အား ၾကီးမားသူ ျဖစ္ရန္အတြက္ သင့္ႏွလံုးသားအား တည္ျငိမ္ပါ၊ ေအးေဆးပါ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရိွပါ ဟူ၍သာ အျမဲတိုက္တြန္းစကား ဆိုပါေလ…။ ။

ကၽြႏု္ပါတို႔၌ ခိုင္ခံ့တည္ျငိမ္ေသာ စိတ္မရိွသည့္အခါ ပစၥဳပၹန္အလုပ္၊ ပစၥဳပၹန္ျဖစ္ရပ္တို႔၌ စူးစိုက္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ အတိတ္၊အနာဂါတ္သို႔ စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္ သြားတတ္၍ ျငီးေငြ႔ျခင္းမ်ား ၊ ပ်င္းမုန္းျခင္းမ်ား၊ အလိုမက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေလသည္။

ထို႔ျပင္ စိတ္၏ ခိုင္ခံ့မႈမရိွသည့္အခါ ေနာင္တတရားတိုကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပဳမွားမိခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ရွက္ရြ႔ံဖြယ္ၾကံဳခဲ့ျခင္းမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ လည္ေကာင္း မတတ္နိုင္ဘဲ စိတ္၏ မျငိမ္းေအးျခင္းတို႔သာ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။

စူးစိုက္ရာတစ္ခုခု၌ စိတ္ကို စူးစိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ရလာေသာ ခိုင္ခံ့သည္ စိတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလုပ္၊ ျဖစ္ရပ္၊ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔၌ အသံုးခ်ပါက ေလလြင့္တတ္သည့္ စိတ္တို႔ ေလွ်ာ့ပါးသြားႏိုင္သည္။ထိုအခါ ၾကည္သာမႈျဖင့္ ေျပေျပလြင္လြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း ၾကံဳရေပလိမ့္မည္။

လူမႈ ျပသာနာမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေပါမ်ားလွသည့္ ဘ၀၌ ၾကည္သာခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ျငိမ္းေအးေျပလြင္မႈ ရခ်ိန္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ နည္းပါးလွ၏။ လူမႈျပသာနာမ်ားကို ေမ့ႏိုင္ရန္ ကာမဂုဏ္အာရံုတို႔၌ ေပ်ာ္စရာမ်ားကို ရွာၾကရ၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုေပ်ာ္စရာတို႔ ဆံုးသည့္အခါ မေက်မခ်မ္းမႈ ပူပင္ေသာကတို႔ အတြင္းသို႔ပင္ ျပန္၍ ေရာက္သြားၾကျပန္သည္။ စိတ္စူးစိုက္ခိုင္ခံ့တည္ျငိမ္မႈ က်င့္စဥ္ကို ေလ့က်င့္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာမူ စူးစိုက္စ၇ာ တစ္ခုခု၌ စိတ္ကို စူးစိုက္ေနျခင္းျဖင့္ စိတ္၏ ျငိမ္းေအး ေျပလြင္မႈကို အမ်ားဆံုး ရယူလ်က္ရိွ၏။ထိုသုိ႔ အေလ့အက်င့္မ်ားလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ ျပဳဆဲ၊ လုပ္ဆဲ အလုပ္ကိစၥတို႔ၾကားမွ လြတ္ေနေသာ အခ်ိန္ကေလးတို႔၌ပင္ မိမိစူးစိုက္ေလ့က်င္ထားေသာ အာရံုနမိတ္ကို ေဖာ္ယူ၍ စူးစိုက္ေနရန္ တတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအခါ စိတ္သည္ ေလလြင့္မႈ၊ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္မႈ၊ မေက်ခ်မ္းမႈတို႔မွ လြတ္ကာ ျငိမ္းေအး ေျပလြင္ျခင္းကိုရလ်က္ လုပ္ဆဲ အလုပ္၌လည္း ၾကည္သာစြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေလသည္။

(ဆရာ ေဖျမင့္ ၏ သင့္စိတ္အေတြးအၾကံမ်ားအတိုင္းသာ စာအုပ္ႏွင့္

ဆရာ နႏၵသိန္းဇံ ၏ စိတ္အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တတ္ျခင္း စာအုပ္မ်ားမွ

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ေပးလိုေသာ ေစတနာျဖင့္

စုေဆာင္းမွ်ေ၀ လိုက္ပါတယ္)

ခင္မင္ေလးစားလ်က္
Powered by Blogger.