တအာင္းေဒသ ယေန႔တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား


တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္လံုးေက်းရြာႏွင့္ တာလက္ေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ညေန ၁၆း၃၀ နာရီမွ ၁၇း၁၀ ထိ တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အလားတူ ပန္စရီ ေက်းရြာ အနီးတြင္လည္း ညေန ၁၇း၀၀ မွ ၁၇း၃၀ ထိ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္မႈမရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကုန္းသာရြာဖက္တြင္ တစ္ေၾကာင္း၊ ပန္စရီေက်းရြာဖက္တြင္ တစ္ေၾကာင္း စစ္ကူထပ္မံ ေရာက္ရွိလာၿပီး တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

တအာင္းေဒသအတြင္းသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ (၂၂.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ စစ္အင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထပ္မံအင္အားျဖည့္ ထားသည္။

================

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္
Powered by Blogger.