ေကာ္ဖီခြက္ အပူဓာတ္ကို ဖုန္းအားသြင္းသည့္ လွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ စားပြဲေကာ္ဖီခြက္မ်ား၊ လက္ေတာ့ပ္မ်ားႏွင့္ အျခား gadget မ်ားမွ ထြက္သည့္ အပူဓာတ္ကို အသံုးတည့္ေစမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ စမတ္စားပြဲ ဒီဇိုင္းတစ္ခုအား မၾကာမီ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။
စားပြဲတြင္ thermoelectric generator ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ ဒီဇိုင္းကို Ikea မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ရိွ Space 10 ဟုေခၚသည့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု၏ အလုပ္႐ံုတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးက တီထြင္ခဲ့သည္။
ဆာဂ်ီ ကိုမာဒန္ေကာ့ဗ္ႏွင့္ ဗီဟန္ဂါ ဂိုရီတို႔သည္ အလဟႆ ျဖစ္ေစမည့္ အပူဓာတ္ကို လွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ စားပြဲဒီဇိုင္းတစ္ခုအား ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
Ikea ဒီဇိုင္းတစ္ခုကို အေျခခံထားေသာ အဆိုပါစားပြဲသည္ အလဟႆျဖစ္ေစမည့္ အပူဓာတ္ကို စုပ္ယူကာ လွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုုပါ စားပြဲတြင္ အပူဓာတ္ထုတ္ေပးမည့္ အရာကို thermoelectric generator တစ္ခုေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး ဖုန္းကို wireless charging pad တစ္ခုေပၚတြင္ ထားျခင္းျဖင့္ အားသြင္းႏိုင္သည္။
“ကၽြန္မတို႔က ဒီနည္းပညာ အသံုးျပဳထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ပထမထုတ္ကုန္က စားပြဲပါ။ ဒီစားပြဲက မီးဖိုေပၚကေန သယ္လာတဲ့ စြပ္ျပဳတ္အိုး ဒါမွမဟုတ္ ဒယ္အိုးက အပူကို စုပ္ယူေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယထုတ္ကုန္ကေတာ့ အပူစုပ္ယူႏိုင္မယ့္ pad ေတြပါ။ ဒီ pad ေတြကို TV set top box ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အပူထုတ္လႊတ္တဲ့ power adapter ေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ ထား႐ံုနဲ႔ သံုးႏိုင္ပါတယ္" ဟု မစၥ ဂိုရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Ref: DailyMail
Powered by Blogger.