ပံုမွန္ထက္ ဗလ (၂) ဆ ေကာင္းေသာ ေခြးမိ်ဳး တီထြင္လိုက္ၿပီ

တရုတ္နိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ပံုမွန္ေခြးထက္ ၾကြက္သား နွစ္ဆ ပိုသန္မာေသာ ေခြးမိ်ဳးကို မိ်ဳးဗီဇျပဳျပင္ယူကာ ေမြးထုတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမဲလိုက္ေခြးမိ်ဳးျဖစ္ျပီး ဟာက်ဴလီနွင့္ တိုင္ေဂါင္ဟု အမည္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ ပထမဆံုး မိ်ဳးဗီဇ ျပဳျပင္ေမြးျမဴထားေသာ ေခြးနွစ္ေကာင္ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္သည္။ ၾကြက္သား ပိုေတာင့္တင္းသျဖင့္ အေျပးလည္း နွစ္ဆေလာက္ ပိုျမန္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခိ်ဳ႕သာ ျပိဳင္ေခြးမိ်ဳးသည္ မိ်ဳးဗီဇေဖာက္ျပန္ ေပါင္းစပ္မႈမိ်ဳး ျဖစ္ပြားကာ ၾကြက္သား ပိုသန္မာျပီး အေျပးလည္း ပိုေကာင္းတတ္ေသာ္လည္း ယခုအမဲလိုက္ ေခြးနွစ္ေကာင္သည္ကား ပထမဆံုးအျဖစ္ မိ်ဳးဗီဇကို လိုသလို ျပဳျပင္ယူကာ ေမြးျမဴနိုင္ခဲ့ေသာ ေခြးမိ်ဳးျဖစ္သည္။

သုေတသီမ်ားသည္ သေႏၶသားေလာင္း (၆၅) ခုကို မိ်ဳးဗီဇ ျပဳျပင္ယူခဲ့ရာ ေခြးကေလး (၂၇) ေကာင္ ေမြးလာသည့္ အနက္ ယခုနွစ္ေကာင္သည္သာ လိုခ်င္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္နိုင္ငံ ကြမ္ကိ်ဳး ဇီ၀ေဆးပညာသိပၸံမွ ပညာရွင္မ်ား စမ္းသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္လည္း မိ်ဳးဗီဇထုတ္နုတ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္သြားရန္ ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးသိပၸံနယ္ပယ္တြင္ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အတြက္ ေရာဂါပံုစံ တစ္မိ်ဳးစီ ရိွေသာ ေခြးမ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ ေမြးျမဴသြားဖို႔ ရိွေၾကာင္းလည္း သုေတသန အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ လန္ဆူးလိုင္က ေျပာသည္။

''ေခြးေတြဟာ လူေတြနဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆင္တူတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀စနစ္လည္ပတ္ပံု၊ အာရံုတံု႔ျပန္ပံုနဲ႔ ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံု အခိ်ဳ႕ဟာ လူေတြနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုခ်င္တဲ့ ေရာဂါပံုစံတစ္မိ်ဳးစီရိွတဲ့ ေခြးမိ်ဳးေတြကို မိ်ဳးဗီဇ ျပဳျပင္ယူတဲ့နည္းနဲ႔ ေမြးထုတ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဆးသိပၸံသုေတသနမွာ အသံုးျပဳျပီး လူေတြရဲ့ ေရာဂါေတြကိုပါ ေပ်ာက္ေအာင္ ကုေပးနိုင္မယ့္ ေဆး၀ါးမိ်ဳးေတြ ေဖာ္ထုတ္နိုင္လာမယ္'' ဟု ေဒါက္တာလိုင္က ေျပာသည္။

သုေတသီအဖဲြ႔သည္ ဆက္လက္ျပီး ၾကြက္သား သန္မာသည့္ ေခြးမိ်ဳးေတြ ထုတ္လုပ္ရန္ေတာ့ မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Daily Mail
The Messenger
စာဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

http://newmyanmarpyi.blogspot.com/2015/11/blog-post_71.html
Powered by Blogger.