အင္း၀-ဟံသာ၀တီ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ပြဲ ( အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

(၁) စတင္ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္း

ေအဒီ ၁၃၈၄ တြင္ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ဗညားဦး နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ သားေတာ္ ဗသုန္ဗန္စက္(ခ)ဗညားႏြဲ႔က ရာဇာဓိရာဇ္ဘြဲ႕ခံကာ နန္းတက္သည္။ ထိုအခါ ေျမာင္းျမစားေလာက္ဖ်ားက မေက်နပ္သျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲထံ သံတမန္ေစလႊတ္ကာ " ဟံသာ၀တီကို ကူတိုက္ေပးပါ။ အႏွစ္ရွိသမွ် မင္းၾကီးယူပါ၊ အကာ ကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္ယူပါမည္" ဟုဆိုသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာလည္း တံု႔ဆိုင္းမေနေတာ့ဘဲ စစ္သည္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကူညီရာမွ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္မီးပြား စတင္ခဲ့သည္။

(၂) ထိုစဥ္က လူမ်ိဳးေရးအေျခအေန

လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈကိုၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။

- ရခိုင္ဘုရင္ ေထာရာၾကီးက ဗမာပိုင္နယ္( ေယာ၊ေဆာ၊ေလာင္းရွည္) ကို ၀င္သိမ္း
- ထိုအခ်က္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ဗမာအိမ္ေရွ႕မင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာက ရခိုင္ကို စစ္ခ်ီ၊ ( ေထာရာၾကီး နတ္ရြာစံ၊ ရခိုင္အိမ္ေရွ႕မင္းနရမိတ္လွ ဘဂၤလားသို႕ထြက္ေျပး)
- မ်ားမၾကာမီ မြန္တို႕က ဗမာတို႕လက္မွ ရခိုင္ကိုျပန္လုယူ။( ဗမာဘုရင္ခံကို သတ္၊ နရမိတ္လွ ကိုနန္းတင္)
- ဗမာတို႕က ရခိုင္ကို ျပန္ယူရန္ စစ္ခ်ီ။ ( မြန္တို႔လက္မွ ျပန္မရ)
- ထိုသို႕ ဗမာတို႕ ရခိုင္ျပည္ေရာက္ေနစဥ္ ရွမ္း ( သိႏီၷေစာ္ဘြား)က ဗမာပိုင္နက္ကို ထိပါး (ဗမာတို႔ ရခိုင္မွ ျပန္ခြာကာ ရွမ္းျပည္ဘက္စစ္ဦးလွည့္)
- ထို႕ေနာက္တြင္မူ အင္း၀ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔မႈ ႏွင့္ ထီးနန္းၾသဇာ အတြက္ အားျပိဳင္မႈ အရွိန္ျမင့္။

(၃) မြန္-ဗမာ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ

မြန္တို႔ဘက္မွ
- မင္းရဲေက်ာ္စြာကို ကြပ္မ်က္ႏိုင္ျခင္း
- ဘုရင္မင္းေခါင္၏ မိဖုရား ရွင္မိေနာက္ကိုရျခင္း
- ဘုရင္မင္းေခါင္၏ သမီးေတာ္ ေစာျပည့္ခ်မ္းသာကိုရျခင္း
- အင္း၀တိုင္ေအာင္ ေရေၾကာင္းၾကည္းေၾကာင္းခ်ီတက္ကာ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို တုန္လႈပ္ေစျခင္း ( သို႕ေသာ္ စၾကိဳသူျမတ္က တရားခ်၍ ျပန္ဆုတ္သည္)

ဗမာတို႕ဘက္မွ
- ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႔မင္းကိုရျခင္း ( ထိုအခါမွ "ငါ့သားကိုသူသတ္သလို၊ သူ႔သားကိုလည္း ငါရျပီ" ဟုဆိုကာ ဘုရင္မင္းေခါင္ စိတ္သက္သာရာရသည္။ ထိုမင္းသားကို မသတ္ေပ။)
- မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္းကိုရျခင္း
- ေအာက္ျပည္တလႊား (ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ဒလ)တိုင္ေအာင္စစ္ေရးထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္း

(၄) သူရဲေကာင္းမ်ား

မြန္ဘက္မွ - (၁) ရာဇာဓိရာဇ္ (၂) သမိန္ျဗတ္စ (၃) လဂြန္းအိမ္ (၄) အဲမြန္ဒရာ (၅) အမတ္ဒိန္ (၆) မဟာသမြန္ ႏွင့္ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားစြာ

ဗမာဘက္မွ- (၁) မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ (၂) ဘုရင္မင္းေခါင္ (၃) မင္းရဲေက်ာ္စြာ (၄) ရွင္သိဒၶတ္ (၅) မိုးညင္းသတိုး (၆) သီဟသူ ႏွင့္ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားစြာ

(၅) စစ္ပြဲျပီးဆံုးျခင္း

အႏွစ္ေလးဆယ္နီးပါး တိုက္ၾကေသာ္လည္း ညိွဳးသူရန္ဘက္သဖြယ္ သည္းၾကီးမည္းၾကီး တိုက္ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ မိုးရာသီေရာက္ လွ်င္ ႏွစ္ဘက္စလံုး လယ္စိုက္ရန္ ရပ္နားၾကသည္။(လူမ်ိဳးေရး၀ါဒစြဲျဖင့္ တုိက္ၾကသည္ မဟုတ္သျဖင့္ စစ္ရပ္နားခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ဘုရင္ႏွင့္သူရဲေကာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားလဲလွယ္ၾကျခင္း မ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။)

ဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္တြင္ စစ္ပြဲ အရွိန္သည္ ရပ္တန့္လုနီးပါးျဖစ္သြားသည္။ သို႕ေသာ္ ဟံသာ၀တီတြင္ ထီးေမြနန္းေမြ ဆက္ခံေရးျပႆနာ တက္ေနခ်ိန္တြင္မူ ဗမာဘက္မွ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ဆက္ခံသူ သီဟသူက စစ္ခ်ီလာခဲ့ျပန္သည္။( ထိုအခါ ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႕မင္း ဗညားရမ္းက ရွင္ေစာပုကို သီဟသူထံ ဆက္သလိုက္ေသာအခါ ဗမာတို႔ တပ္ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ျပီး အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္လည္း ျငိမ္းေအးသြားေတာ့သည္။)

(၆) ေနာက္ဆက္တြဲ

ထိုသို႔ အင္း၀ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ အႏွစ္ေလးဆယ္ စစ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ စစ္ေဘးဒဏ္မွကင္းေ၀းေသာ ေတာင္ငူသည္ လူအမ်ား ခိုလႈံရာေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္။ အင္း၀ေရာ ဟံသာ၀တီပါ စစ္ပန္းေနၾကသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံအဆင့္မွ ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ မတက္လွမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။

အင္း၀သည္ ရွမ္းရန္ေၾကာင့္ ယိမ္းယိုင္လာသည့္အခါ ေတာင္ငူသည္ ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာခဲ့ျပီး တပင္ေရႊထီးႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တို႔၏ စစ္ေရးထက္ျမက္မႈမ်ားပါ ပါ၀င္လာျပီးေနာက္တြင္ အင္း၀ေရာ ဟံသာ၀တီပါ ေကတုမတီေတာင္ငူျပည္၏ ထီးနန္းၾသဇာေအာက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေတာ့သည္။

တပင္ေရႊထီးလုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္ သည္ ဟံသာ၀တီကို အေျချပဳကာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေတာင္ငူဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

( ေၾကာင္ သိသေလာက္ အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပထားတာျဖစ္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳေပးၾကပါရန္) ^_~

( ပံုကို http://image.tmdb.org/ က ယူျပီး စာစီသူမွာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း) =(^_^)=

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.