ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္ဇုန္တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ အဓိကက်သည့္ ငလ်င္ေၾကာ (Earthquake Belt) ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အယ္လ္ပိုက္ (Alpide) ေၾကာေပၚ၌ တည္ရွိေနၿပီး ငလ်င္ျပင္းထန္ဇုန္တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အယ္လ္ပိုက္ ငလ်င္ေၾကာသည္ အေနာက္ဘက္ မက္ဒီတာေရးနီးယမ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အေရွ႕ဘက္ လားရာျဖစ္ေသာ တူရကီ ၊ အီရန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ ဟိမဝႏၲာ ၊ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္ ျပတ္ေရြ႕မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအေနာက္ ေျမာက္ဘက္ရွိ အမည္မရွိေသာ ျပတ္ေရြ႕မ်ား၊ အေနာက္ဘက္ ကေဘာ္ေတာင္ၾကား တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕၊ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ ႏွင့္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရွိ ေက်ာက္က်န္း ျပတ္ေရြ႕ တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ (ေျမာက္ပိုင္း) ျမစ္ႀကီးနားနယ္မွ အစျပဳ၍ စစ္ကိုင္း၊ ဂန္႔ေဂါေတာင္တန္း၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ ပဲခူး႐ိုးမ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို ျဖတ္၍ မုတၱမ ပင္လယ္ဝထိ ကီလိုမီတာ ၁,ဝဝဝ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည့္ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕သည္ အလ်ားလိုက္ ျပတ္ေရြ႕ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၁၈.၅ မီလီမီတာ ခန္႔ ေရြ႕လ်ား ေနေၾကာင္း ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္ အရ သိရသည္။

============

Xinhua Myanmar
Powered by Blogger.