ဖုန္းသာေျပာရၿပီး အတူလက္တဲြခြင့္မရေသးတ့ဲ ဘဝ ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

သူမ်ားေတြလို Couple shirt အတူတူ ဝတ္ခြင့္မရွိတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

Dinner စားရင္ေတာင္ ပန္းကန္၂ခ်ပ္ အေရွ႕ခ်ထားၿပီး
ေဘးမွာ သူရွိေနပါတယ္လို႔ ဟန္ေဆာင္ေနရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

အရမ္း ဝမ္းနည္းလို႔ အားေပးေဖာ္လိုအပ္ေနခ်ိန္
ေခါင္းအံုးဖက္ၿပီး ငိုရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

သတိရလို႔ ေတြ႕ခ်င္ရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းေျပးမေတြ႕ႏိုင္တ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

ကိုယ့္ ကြယ္ရာမွာ သူေနမ်ားေကာင္းပါ့မလား
ဘယ္သူေတြန႔ဲမ်ား ခင္မင္ေနၿပီလဲ
မေရမရာ မေသမခ်ာန႔ဲ ေတြးပူေနရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

Anniversary ေရာက္တိုင္း အတူရွိေနခ်င္ေပမယ့္
Phone ထဲကပဲ အာဘြားလို႔ ေျပာေနရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

ရန္ျဖစ္လို႔ ျပန္ေခ်ာ့ခ်င္ရင္ေတာင္
သူဖုန္းပိတ္ထားရင္ အ႐ူးမီးဝိုင္း ျဖစ္ေနရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

သူ ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမလဲ
ငါကေကာ သူ႔ရင္ခြင္မွာ ဘယ္ေတာ့ တိုးေဝွ႕ခြင့္ရမလဲ
၂ေယာက္အတူ တိုင္ပင္ၿပီး ေလာကဒဏ္ကို
ဘယ္အခ်ိန္မွ ရင္ဆိုင္ခြင့္ရမလဲ

တစ္ေယာက္တည္း ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ဘာမွ မျဖစ္သလို
ခပ္မာမာ ခပ္တည္တည္ ေနေနရတ့ဲ ဘဝ
ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

#LongDistanceRelationship

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နီးမွာလဲ << သီခ်င္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ နားေထာင္ေနရတ့ဲ ဘဝ

ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

ဘယ္သူက ျဖစ္ခ်င္မွာလဲေနာ္

#Mee_Nge_Lay
Powered by Blogger.