အင္း၀တြင္ ပိတ္ျဖဴ ရွားသေလာ


ေအဒီ ၁၃၇၁ တြင္ အင္း၀မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ သည္ ေျမဒူးျမိဳ႕ကို ထိပါးလာေသာ ရွမ္းတို႕ကို တိုက္ရန္ စစ္ခ်ီခဲ့ရင္းမွ ကန္စြန္းနိမ့္ရြာတြင္ မိေဘဇာဟူေသာ မိန္းမေခ်ာေလးႏွင့္ေတြ႔ေလသည္။

ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္ ေမတၱာသက္၀င္သြားေသာ မင္းၾကီးသည္ မိေဘဇာကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ( မိေဘဇာႏွင့္ သားသမီး သံုးေယာက္ ရရွိသည္။ မင္းေဆြ၊ ရွင္သိဒၶတ္ ႏွင့္ ညီမငယ္ ရွင္ျမတ္လွ တို႔ ျဖစ္သည္။ )

မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲသည္ မင္းေဆြႏွင့္ ရွင္သိဒၶတ္ တို႕ကို မ်က္ႏွွာသာမေပးခဲ့ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ သူ႕ထံတြင္ ထီးေမြဆက္ခံရန္ သားေတာ္ၾကီး တရဖ်ား ရွိျပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေတာအရပ္မွာ ျဖစ္သလိုေနေစရန္ ( ေသခ်င္လည္းေသ ဂရုမစိုက္ ) ဟူေသာသေဘာျဖင့္ ငခင္ညိဳ ၊ ငခင္ဘ ဟူေသာ အထိန္းေတာ္ ႏွစ္ဦး ႏွင့္အတူ ထိုမင္းညီေနာင္ကို အေ၀းပို႔ထားခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ အရြယ္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ မင္းေဆြ ႏွင့္ ရွင္သိဒၶတ္ တို႕မွာ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ အသက္ဆက္ခဲ့ရရွာသည္။ ငခင္ညိဳႏွင့္ ငခင္ဘ တို႔သည္ နတ္ပြဲမ်ားတြင္ ကူညီတီးမႈတ္ေပးရင္း ရရွိသည့္ ေငြစကေလးမ်ားႏွင့္ မင္းသားႏွစ္ပါးကို လူလားေျမာက္ေအာင္ ေကၽြးေမြးခဲ့ရသည္။

ထိုမင္းညီေနာင္သည္ ဆင္းရဲစြာေနရေသာ္လည္း အသက္မေသခဲ့ေခ်။ အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲက မင္းေဆြကို ျပင္စည္ျမိဳ႕စား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရွင္သိဒၶတ္ကို စစ္ကိုင္း ျမိဳ႔စား အျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ( သားေတာ္ၾကီး တရဖ်ားကို Official ဥပရာဇာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ )

မင္းၾကီးစြာ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ တရဖ်ား နန္းတက္သည္။ တရဖ်ားသည္ ငါးလမွ်သာ နန္းစံလိုက္ရျပီး သူ၏ အထိန္းေတာ္ ငေနာင္စံ၏ ရက္စက္စြာ လုပ္ၾကံျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ငေနာင္စံလည္း ၾကာၾကာမခံလိုက္ေပ။ အင္း၀သားမ်ားက စုေပါင္းႏွိမ္နင္းျခင္းကို ခံလိုက္ရျပီး ဇာတ္သိမ္းမလွခဲ့ေပ။

လစ္လပ္သြားေသာ အင္း၀ထီးနန္းကို မႈးမတ္မ်ားက ျပင္စည္စား မင္းေဆြကို ေပးအပ္သည္။ ( မင္းၾကီးစြာ ၏ ေသြးသားအရင္း ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

မင္းေဆြသည္ ဆင္းရဲစြာ ေနခဲ့ရေသာဘ၀ မွ လာသူျဖစ္၍ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ား ၀င္ေနဟန္တူသည္။ ထီးနန္းကို ျငင္းပယ္လိုက္ျပီး မိမိထက္ ဆင္ေကာင္ေရ ပိုရွိေသာ ရမည္းသင္းစား ဦးရီးေတာ္ မဟာေျပာက္ကို နန္းတင္ရန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ( မႈးမတ္မ်ားလည္း မဟာေျပာက္ကို သြားေရာက္ခ်ီပင့္ရန္ ထြက္သြားၾကေတာ့သည္။ )

ထိုသတင္းကို ရွင္သိဒၶတ္ သိလွ်င္ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္ကာ-

" စားမည့္ထမင္းပြဲကို သူမ်ားကို ေပးလွ်င္ေတာ္ေသးသည္။ ထီးနန္းကို ေပးမည္ဆိုသည္ကား မျဖစ္သင့္။ ေနာင္ေတာ္က ေျပာျပီးသားစကားကို မရုပ္သိမ္းပါလင့္။ ညီေတာ့္ တာ၀န္ထားပါ" ဟုဆိုကာ ပင္းယျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ရန္ေအာင္ျမင္ ဘုရားအနီးသို႕ စစ္တပ္ ျပင္ကာ ထြက္ခြာသည္။

မဟာေျပာက္လည္း ထီးနန္းရေတာ့မည္ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ေျမာက္ၾကြေျမာက္ၾကြျဖစ္ကာ အင္း၀သို႕ ပီတိမ်ားျဖာလ်က္ ၾကြလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပီတိမ်ားသည္ ၾကာၾကာမခံလိုက္ရွာေပ။ အေၾကာင္းမွာ ရွင္သိဒၶတ္က ရန္ေအာင္ျမင္ ဘုရားအနီးတြင္ အလစ္၀င္တိုက္ကာ တပ္လံုးျပဳတ္ေအာင္ လုပ္ၾကံလိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါမွသာ မင္းေဆြသည္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ဥပရာဇာ ခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္မူ ညီေတာ္ ရွင္သိဒၶတ္ ကို မေပးဘဲ သားေတာ္ၾကီး မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကိုသာေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထီးနန္းကို ရယူေပးေသာ ညီေတာ္ကို ေက်ာ္၍ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ရာ မႈးမတ္မ်ားပင္ အံ့ၾသရသည္။

ထိုအခါ ရွင္သိဒၶတ္က " ငေဆြကို ငါသူေကာင္းျပဳသည္ " ဟု ၾကိမ္း၀ါးကာ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ပုန္ကန္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ညီေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ စီးခ်င္းထိုးကာ အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ ( အမွန္မွာ ဘုရင္မင္းေခါင္ ေတာ္လြန္း၍ မဟုတ္ဘဲ ရွင္သိဒၶတ္စီးေသာဆင္က ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ဆင္ကို မယွဥ္ႏိုင္၍သာ ရွင္သိဒၶတ္ ရႈံးရျခင္းျဖစ္သည္။ )

ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ညီငယ္ ကို မသတ္ဘဲ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့သည္။ ၀န္ဇင္းမင္းရာဇာက ရွင္သိဒၶတ္ေၾကာင့္ ထီးနန္းရခဲ့သည့္ ေက်းဇူးကို ေထာက္၍ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ရွင္သိဒၶတ္သည္ အက်ဥ္းမွ လြတ္သည့္အခါ ဟံသာ၀တီသို႔ ထြက္ေျပးကာ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ခိုလႈံခဲ့သည္။ ( ရာဇာဓိရာဇ္ကလည္း အေဆာင္အေယာင္ေပးကာ ေကာင္းမြန္စြာ ထားသည္ဆို၏။ )

ထိုအခ်ိန္က အင္း၀-ဟံသာ၀တီ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ ဘုန္းတန္ခိုးခ်င္း အားျပိဳင္ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ေန႔တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္က သူရဲေကာင္းလကြန္းအိမ္ကို ဘုရင္မင္းေခါင္ ကင္းတပ္မ်ားကို စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ၾကံခိုင္းသည္။

လကြန္းအိမ္က လုပ္ၾကံေပးမည္ဟု အာမခံသည့္အခါ "ဗကမတ္"ဟူေသာ အစြမ္းထက္သည့္ဆင္ကို ေပးသည္။ "မဟာေစာလကြန္းအိမ္"ဟူေသာ ဘြဲ႕ကိုလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ကိုယ္တိုင္ နဖူးေပၚတြင္ လက္ျဖင့္ေရးေပးသည္။ ထို႕ျပင္ ေရွးေဟာင္း ၀က္စြယ္ အေဆာင္တစ္ခုကိုလည္း ေပးေသးသည္။ ( ရခိုင္ငွက္ေပ်ာသီး အရြယ္ခန္႔ရွိသည္ ဆို၏။ )

ထို႕ေနာက္ လကြန္းအိမ္က ဘုရင္မင္းေခါင္ကို မမွတ္မိသျဖင့္ ၄င္းကို သိေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆင္ေပၚတြင္ ကုန္းလယ္စီး အျဖစ္ ထည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ထိုအခါ ရာဇာဓိရာဇ္က ရွင္သိဒၶတ္ကို ေခၚကာ အေၾကာင္းစုံရွင္းျပျပီး ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ရျပီးလွ်င္ အင္း၀ထီးနန္းသည္ ရွင္သိဒၶတ္ အတြက္သာဟု ကတိေပးသည္။

ရွင္သိဒၶတ္သည္ ရုတ္တရက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္သြားဟန္တူသည္။ ဆင္ေပၚသို႕ ၾကံဳး၀ါး၍တက္သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆိုသည္။

ဤသို႕ျဖင့္ လကြန္းအိမ္သည္ တပ္အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ ဘုရင္မင္းေခါင္ ကင္းစစ္မည့္ လမ္းက်ဥ္းကေလးတစ္ခုတြင္ ခ်ံဳခိုကာ အသင့္ေစာင့္ေနခဲ့သည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္ လာသည္ႏွင့္ လကြန္းအိမ္သည္ စည္ေမာင္းတီးကာ ရုတ္တရက္ ထြက္တိုက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လည္ တံု႕ျပန္တိုက္ခုိက္ရေတာ့သည္။ ထိုသို႕တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ လကြန္းအိမ္၏ဆင္ထက္မွ ရွင္သိဒၶတ္က " မင္းဧကရာဇ္ျဖစ္လ်က္ အမႈးအမတ္ ႏွင့္ ဆင္စီးခ်င္းထိုးရသေလာ၊ ေနာက္တြင္ တပ္ကူလည္းမ်ားေသးသည္။ ခြာလွည့္ေတာ့ " ဟု ဗမာစကားျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေလ၏။

ခ်ံဳခိုတိုက္ခံရ၍ လန္႕ေနေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆင္ကို ခၽြန္းအုပ္ကာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သည္။ အရံဆင္မ်ားကိုလည္း လကြန္းအိမ္က တရစပ္ ထိုး၍ ေနသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္ ထြက္ေျပးသည္ကို ျမင္လွ်င္ လကြန္းအိမ္သည္ တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ဆင္မွ ထီးျဖဴေတာ္ကို အမွတ္အသားျပဳ၍ လိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္သိဒၶတ္ သိလွ်င္

- " ေနာင္ေတာ္....အင္း၀မွာ ပိတ္ျဖဴရွားသေလာ " ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

ထိုအခါမွ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ထီးျဖဴကို ခုတ္ခ်ကာ အရံဆင္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာျပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ လကြန္းအိမ္လည္း စစ္ကၽြြံမည္စိုး၍ ျပန္ဆုတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္သို႔ေရာက္သည့္အခါ အေရးမလွခဲ့ေၾကာင္း သိလွ်င္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေဒါသျပင္းစြာထြက္သည္။ လကြန္းအိမ္က ရွင္သိဒၶတ္ ေအာ္ေျပာသည္မ်ားကို တင္ေလွ်ာက္လွ်င္ ပို၍ စိတ္ဆိုးေတာ့သည္။

ရွင္သိဒၶတ္က " ညီရင္း အစ္ကို ျဖစ္၍ ပ်က္စီးမည္စိုးသျဖင့္ သတိေပးမိသည္။ ေနာင္ရာဇ၀င္အဆက္ဆက္တြင္ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္၍ ထီးနန္းစည္းစိမ္ ယူသည္ဟု ေျပာစမွတ္တြင္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္သျဖင့္ ေအာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ " ဟုျပန္ေလွ်ာက္သည္။

ထိုအခါ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ရွင္သိဒၶတ္ကို အေပါင္အလက္မ်ား ျဖတ္ပစ္ကာ ရက္ရက္စက္စက္ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ( ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူ႕လူ ကိုယ့္ဘက္သား ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ )

ရွင္သိဒၶတ္ သည္ မည္မွ်ပင္ မိမိေနာင္ေတာ္ကို စိတ္နာေနသည္ဆိုေသာ္ျငား အမွန္တကယ္သူတစ္ပါးက လုပ္ၾကံေတာ့မည့္အခါ တြင္ ေသြးက စကားေျပာခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေတာအရပ္တြင္ ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္းဘ၀ျဖင့္ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနရစဥ္က မင္းေခါင္က အစ္ကိုၾကီးအျဖစ္ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ မ်ားကိုလည္း ျမင္ေယာင္ခဲ့ရွာဟန္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ေနာင္ေတာ္ကို ေသေဘးမွ လြတ္ေစရန္ ေအာ္ဟစ္သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါေတာ့သည္။


ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.