ရင္သားၾကီးေဆးထိုးခဲ႕ရာမွ ျဖစ္လာတဲ႕သက္ေရာက္မွု

ရင္သားကို ခြဲျပီး စီလီကြန္ထည္႕ၾကတဲ႕ ျပဳျပင္မွုကေန ေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္သား အတြင္း ေဆးထိုးသြင္းတဲ႕ နည္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ က (တရား ၀င္ ခြင္႕ျပဳခ်က္မရွိ) အလွျပဳျပင္ေဆးခန္းေတြ မွာ ရင္သားတြင္း ေဆး ထိုး ထည္႕ ၾက သူ အမ်ိဳးသမီးေတြ (၁၀၀) မွာ (၆၀ )ေလာက္ ရင္သားနဲ ႕ ဆိုင္တဲ႕ ေရာ ဂါ ေတြ ခ ံစား ေနရတယ္လို ႕ေဆးရုံ မွတ္တမ္းေတြကဆိုပါတယ္။
အမ်ားစုက ေဆးထိုးျပီး သုးံလကေန ေျခာက္လအတြင္း အၾကိတ္ေတြ အနာ ေတြ ျဖစ္လာၾကျပီး ေဆးရုံ မွာလာေရာက္ကုသေနရပါတယ္၊
ဒဏ္ျဖစ္တာထက္ဆိုးတဲ သက္ေရာက္မွုက ရင္သားၾကီးထြားေဆးက အတု ေတြ ျဖစ္ေနတာရယ္ လို အပ္ တာထက္ ေဆးပမာန ပိုထိုးလိုက္တာရယ္ ေၾကာင္႕အလာေနာက္ က်ရင္ အသားေတြပုတ္ျပီး ရင္းသားတအုံ လုးံ လွီးျဖတ္ လိုက္ရတဲ အထိ ဆိုး၀ါး လွပါတယ္။
အြန္လိုင္းကေန ေၾကာ္ျငာေနၾကတာ ေတြကို အားက်ျပီး ရင္းသားအတြင္းမွာ ေဆး ထိုးခဲ႕သူ ခ်င္းမိုင္က အကမယ္တဦး ရင္သားတစုံကို ဘတ္ေငြရွစ္ေသာင္း (က်ပ္ ၂၄သိန္း) နဲ သေဘာတူေရာက္မွုက ျပီး ေဆးထိုးခဲ႕ရာက ေျခာက္လ အတြင္း ပုံမွာေဖၚ ျပထားတဲ႕ အတိုင္း ရင္သားေတြ အနာျဖစ္ျပီး ေဆးရုံတက္ ခြဲစိတ္ ခဲ႕ရပါတယ္။
ခုေတာ႕ ေဆးကုစရိတ္ ဘတ္ႏွစ္သိန္း(က်ပ္ သိန္းေျခာက္ဆယ္)ေက်ာ္ကုန္ က် တာကို ဆက္မေပးနိုင္တာေၾကာင္႕ သူမကိုေဆးထိုးေပးခဲ႕သူ ကို အမ်ိဳး သမီး အဖြဲ ႕ ကေန တဆင္႕ တရားစြဲခဲ႕ရပါတယ္။
Social Action for Women - SAW
Community Organization

Powered by Blogger.