ဗိုလ္ခ်ဳပ္စီးခဲ႔တဲ႔ ခ်က္ပလက္ကား


သမုိင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးတို႔က ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၂ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အသြားတြင္ ေဒၚမီးနား၏ ဖခင္ ဦးကံခ်ားက ၄င္းကိုယ္ပိုင္ ခ်က္ပလက္ ခ/၈၂၁၇ ျဖင့္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မွ ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ယာဥ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ သီတာလမ္း ရွိ ေဂၚရခါး လူမ်ဳိး ေဒၚမီးနား အိမ္တြင္ အမွတ္တရ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္။

============

MOI Webportal Myanmar
Powered by Blogger.