အသံုးဝင္လ်က္ တန္ဖိုးမဲ့


*********************
မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္အတြက္
မွန္တစ္ခ်ပ္ဟာ အလကားပဲ....။

စိတ္ဓာတ္ယုတ္ညံ့သူအတြက္
ပညာတတ္ျခင္းဟာ အလကားပဲ....။

တြန္႔တိုတတ္သူ အတြက္
ႂကြယ္ဝျခင္းဟာ အလကားပဲ....။

အရည္အခ်င္း မရွိသူအတြက္
အေရးပါမႈဟာ အလကားပဲ....။

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိသူအတြက္
ကံတရားရဲ႕ေဖးမမႈဟာ အလကားပဲ....။

ရိုးသားမႈမရွိသူအတြက္
ေလာကသစၥာတရားဟာ အလကားပဲ....။

သင္ခန္းစာမယူတတ္သူအတြက္
ဘဝအေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ အလကားပဲ....။

အတၱႀကီးသူအတြက္
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားဆိုတာ အလကားပဲ....။

စာနာစိတ္မရွိသူအတြက္
ေမတၱာတရားဟာ အလကားပဲ....။

မခံစားတတ္သူအတြက္
အႏုပညာဟာ အလကားပဲ....။

ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသူအတြက္
အေတြးအေခၚေတြဟာ အလကားပဲ....။

သဒါၶတရား မရွိသူအတြက္
ကုသိုလ္ဆိုတာ အလကားပဲ....။

ကုသိုလ္မရွိသူအတြက္
အသက္ရွင္ရျခင္းဟာ အလကားပဲ....။
---------------------------------------

Ref: ဓမၼပန္းခင္း

~Credit WPH~


Powered by Blogger.