ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးေအးသာေအာင္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိ

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးေအးသာေအာင္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိဟု Tomorrow သတင္းအဖြဲ႔ ခန္႔မွန္း

ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ NLD ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူ၀ါဒအရ ဒုသမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျဖစ္လာႏုိင္သူမ်ားကုိ Tomorrow သတင္းအဖြဲ႔မွ သုံးသပ္ေရးသားခဲ့ရာတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္မွ အႏုိင္ရ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသာေအာင္မွာ သမၼတ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Tomorrow သတင္းအဖြဲ႔၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အရ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ USDP ႏွင့္ NLD က လြဲရင္ အင္အားအေကာင္းဆုံးပါတီမ်ားမွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ SNLD ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP ႏွစ္ပါတီသာ ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ပါတီႏွစ္ခုမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး အလြန္ လုိအပ္ခ်က္အရ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ပါတီမ်ားျဖစ္ၿပီး NLD ႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ NLD ႏွင့္အတူ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တြန္လွန္ခဲ့ေသာ CRPP အဖြဲ႔၀င္မ်ားအနက္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သူမွာ ဦးေအးသာေအာင္ ႏွင့္ ဇုိမီး ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္တုိ႔သာ ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးေအးသာေအာင္ သမၼတ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိသူဟု ခန္႔မွန္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအဖြဲ႔က " ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၆)တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေအးသာေအာင္သည္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္တြင္ မဆလပါတီအား ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေထာင္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား သမဂၢကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ရေသာအခါ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ ပါတီကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၂၀ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မူ၀ါဒေရးရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP)တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရမွ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ရခုိင္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပူးေပါင္းသည့္အခါ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းရာတြင္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တာ၀န္ကုိယူခဲ့သည္။ ယခုအခါ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္သည့္ သမၼတေလာင္း တစ္ဦး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါက ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္အရ အသက္ ၇၀ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုတစ္ေလွ်ာက္ ယံုၾကည္ခ်က္ ခုိင္မာမႈ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သစၥာရွိမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳ ႂကြယ္၀မႈမ်ားေၾကာင့္ ဦးေအးသာေအာင္အား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း အံ့ၾသထူးဆန္းဖြယ္ မရွိေပ။" ဟူ၍ သုံးသပ္ခန္႔မွန္းထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ CRPP အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးေအးသာေအာင္ကုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္။

RIA
Powered by Blogger.