ေျမြအကိုက္ခံရလွ်င္ အခ်ိန္မီအသက္ကယ္ႏိုင္ရန္ ဒါေတြလုပ္ေဆာင္ေပးပါ

(၁) လူနာကိုစိတ္ေအးေအးထားဖို႔ ေျပာပါ။ ငါတို႔ေဆးရံုသ႔ို အခ်ိန္မီပို႔ေပးပါ့မယ္ စသျဖင့္ အားေပးစကားေျပာပါ။
(၂) ေျမြကိုက္ခံရသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားပါ။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္ျခင္းျဖင့္ေသြးလည္ပတ္မႈပိုျမန္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္ပ်႔ံႏႈန္း ပိုျမန္ေစသည္။
(၃) ဆဲြႀကိဳး၊ လက္ေကာက္စသည္တို႔၀တ္ထားပါက ခြ်တ္ထားေပးပါ။ အ၀တ္အစားမ်ား တင္းက်ပ္ေနပါက ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါ။
(၄) လူနာကိုလဲွထားပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္အထက္ပိုင္း သည္ ေျမြကိုက္ခံရေသာေနရာထက္ ျမင့္ေနပါေစ။
(၅) ေရ၊ ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ေျမြကိုက္ခံရေသာေနရာကို ေဆးေၾကာေပးပါ။
(၆) ေျမြကိုက္ခံရသည့္ေနရာသို႔ ပတ္တီးစည္းေပးထားပါ။ ထိုသို႔ပတ္တီးစည္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိုေနရာမွ ေသြးမ်ား အျခားေနရာသို႔ စီးဆင္းမႈကို ေႏွးသြားေစသည္။
(၇) ေျမြေဟာက္၊ ငန္းေတာ္ၾကားစေသာေျမြမ်ားအကိုက္ခံရပါက ဒဏ္ရာရေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ ္အပိုင္းကို လႈပ္ရွားမႈ နည္းေစရန္ သစ္သားျပား သို႔မဟုတ္ ကတ္ထူစကၠဴအမာျပားတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ပတ္တီး ခပ္တင္းတင္းစည္းေပးပါ။ သို႔ေသာ္ အရမ္းမတင္းပါေစႏွင့္။ ပတ္တီး အတြင္း လက္ညိႈးထိုးထည့္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ ခပ္တင္းတင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ရပါၿပီ။
သုိ႔ေသာ္ လည္း ေျမြေပြးအကိုက္ခံရလွ်င္မူ ဤကဲ့သို႔စည္းျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေျမြေပြးကိုက္ခံရလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္ပါးစကို အျပား လက္ေလးသစ္ခန္႔ေခါက္၍ ဒဏ္ရာေပၚတြင္ ခပ္ဖြဖြစည္းေပး ထားပါ။
(၈) လူနာအား ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ထားပါ။
(၉) ေဆးရံုပို႔ရန္ အျမန္ဆံုးစီစဥ္ပါ။
(၁၀) လူနာအား ေဆးရံုပို႔လွ်င္ လွည္းျဖင့္မပို႔ပါႏွင့္။ လူထမ္းစင္မွာ လွည္းထက္ပိုမိုၿငိမ္သက္သျဖင့္ ထမ္းစင္ျဖင့္ ပို႔သင့္ပါသည္။
ေရွာင္ရန္၊
_______
၁။ လူနာကိုသာဂရုစိုက္ပါ။ ေျမြကိုလုိက္ရွာရိုက္သတ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္မခံပါႏွင့္။ ယခုေခတ္ေပၚေဆးမ်ားမွာ မည္သည့္ေျမြမဆို ထုိး၍ရေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေျမြကို ေဆးရံုသို႔ယူသြားရန္ မလိုပါ။ (ယူနုိင္လွ်င္ေတာ့ပိုေကာင္းပါသည္)
၂။ ယခင္ကမူ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေျမြကိုက္ခံရပါက ေပါင္အရင္းကို တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ စည္းရန္ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အထက္ပိုင္းသို႔ ေသြးမေရက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤနည္းမွာ အလြန္လဲြမွားသည့္နည္းျဖစ္၏။ ေပါင္ကို ပတ္တီးတင္းတင္း စည္းလိုက္ျခင္း ျဖင့္ ႏွလံုးမွလႊတ္လိုက္ေသာေသြးမ်ား ေျခေအာက္ပိုင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ ဤအတိုင္းသာမိနစ္၄၀ခန္႔ ေသြးမေရာက္လွ်င္
ေျခေအာက္ပိုင္း ပုပ္သြားတတ္သည္။
၃။ ေျမြကိုက္သည့္ေနရာသို႔ ဓားျဖင့္ခဲြၿပီး ေျမြဆိပ္စုပ္ထုတ္ျခင္း၊ မီးကင္ျခင္း၊ ပါးစပ္ျဖင့္စုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ဘာမွ မလုပ္ပါႏွင့္။
၄။ လူနာကို အရက္တိုက္ျခင္း၊ အျခားအရည္မ်ားတိုက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
.
၅။ ေျမြကိုက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက ယင္းေျမြဆိပ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ မျပန္႔ႏွံ႔သြား ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ ေျခေထာက္အား မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုင္းခုတ္ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ပစ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ ေနၾကေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမြဆိပ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ဆဲ ျပန္႔ႏွံ႔ကာ ထိုလူနာ သည္လည္း ေျခေထာက္ပိုင္း ျဖတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ေသြးလြန္၍ အသက္မဆံုး႐ႈံးသင့္ဘဲ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
ဒီစာကိုလည္း ေျမြေပါေသာအရပ္ေဒသမွ မိတ္ေဆြမ်ားသိရွိႏိုင္ေအာင္ Share ေပး၍ မွ်ေ၀ေပးၾကပါရန္။
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျမြကိုက္မႈအႏၱရာယ္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မွ
က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

Powered by Blogger.