ဦးသန္႔

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ဦးသန္႔အား ဇနီးေဒၚသိန္းတင္,သမီးမေအးေအးသန္႔, သားမက္ေဒါက္တာတင္ျမင့္ဦး တို႔ႏွင့္အတူေတြ႔ရစဥ္။ ( ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ )
Powered by Blogger.