နံရံေနာက္ပုန္းေနလည္း ထိေအာင္ ပစ္နိုင္သည့္ ေသနတ္လာျပီ

နံရံသို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုေနာက္တြင္ ပုန္းခို အကာအကြယ္ ယူထားေသာ ရန္သူကိုပင္ ထိေအာင္ ပစ္နိုင္မည့္ ရိုင္ဖယ္ ေသနတ္သစ္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ စမ္းသပ္ေနသည္။ XM25 ေသနတ္ဟု နာမည္ ေပးထားသည္။

Orbital ATK လက္နက္ သုေတသန လုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္ကို သတ္မွတ္နိုင္သလို၊ ပစ္မွတ္ေနရာ ေရာက္သည္နွင့္ အလိုလို က်ည္ေပါက္ကဲြမည့္စနစ္ ပါ၀င္သည္။ က်ည္ဆန္သည္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ထည့္သြင္းထားသည္။

သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ အကြာအေ၀းကို ေရာက္သည္နွင့္ အလိုလို ေပါက္ကဲြ ထြက္နိုင္သျဖင့္ နံရံေနာက္တြင္ ကြယ္ျပီး ပုန္းေနလွ်င္ပင္ ထိုသူ၏ ေဘးေနရာကို ခိ်န္ျပီး အကြာအေ၀း တြက္ကာ ပစ္လႊတ္လိုက္ပါက ထိုသူ၏ေဘးတြင္ က်ည္ေပါက္ကဲြကာ ရန္သူ ေသဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

ရိုင္ဖယ္ က်ည္ဆန္သည္ ေပ (၂၃၀၀) ထိ ေရာက္နိုင္ရာ သာမန္ ရိုင္ဖယ္ က်ည္ဆန္ အလွမ္းမမီေသာ ေနရာမ်ားသို႔ပါ ေရာက္နိုင္သည္။ ရိုင္ဖယ္သည္ အကြာအေ၀းတိုင္းသည့္ ေလဆာစနစ္ ပါ၀င္သျဖင့္ ပစ္မွတ္နွင့္ ေသနတ္ အကြာအေ၀းကို အတိအက် တိုင္းတာနိုင္သည္။

(၂၅) မီလီမီတာ က်ည္ဆန္မိ်ဳး အသံုးျပဳထားသည္။ က်ည္ဆန္ထဲတြင္ ေရဒီယို အာရံုခံစနစ္ ပါ၀င္သည္။ ပစ္လႊတ္ လိုက္ျပီးသည္နွင့္ ေသနတ္၏ အကြာအေ၀း ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္က ေဖာက္ခဲြရန္ အခ်က္ေပးမႈကို အာရံုခံ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ေနရာ ေရာက္၍ က်ည္ေဖာက္ဖဲြဖို႔ အခ်က္ေပးမႈ ၀င္လာသည္နွင့္ က်ည္ကို ေဖာက္ခဲြ ထုတ္လိုက္ကာ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

Source: Daily Mail
The Messenger
စာဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

http://newmyanmarpyi.blogspot.com/2015/11/blog-post_94.html
Powered by Blogger.