မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ျခင္မ်ားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ သုေတသီမ်ား ႀကိဳးပမ္းေန

မ်ိဳးဗီဇ ေျပာင္းလဲထားသည့္ ျခင္မ်ားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္သြားရန္ အေမရိကန္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လတ္တေလာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေနၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အသံုးဝင္လာပါက ျခင္ကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

သုေတသီမ်ားက ျခင္မ်ား၏ မ်ိဳးဗီဇကို ေျပာင္းလဲၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ဝင္ေရာက္မႈကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဉ္ကို Crisprဟု အမည္ေပးထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္မႈကို တားဆီးခုခံႏုိင္စြမ္း ရွိေနသည့္ မ်ိဳးဗီဇ ေျပာင္းလဲထားေသာ ျခင္မ်ားသည္ သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနသည့္ ျခင္မ်ားႏွင့္ မိတ္လုိက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္
ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားကူးစက္မႈကို ဟန္႔တားသည့္ ဗီဇဆဲလ္မ်ား ဆင့္ပြား ပါဝင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

သီအိုရီ သေဘာအရ ထိုျခင္မ်ား ကိုက္ခဲျခင္းကို ခံရသည့္ လူသားမ်ားထံသို႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကပ္ပါးပိုးမႊားမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ကူးစက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကမာၻ႕လူဦးေရ ၃.၂ ဘီလီယံ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမာၻ႕လူသားထု၏ ထက္ဝက္နီးပါးမွ်သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ျခင္ေထာင္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက ျခင္ကိုက္ခံရမည့္ အေျခအေနကို တြန္းလွန္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သလို ငွက္ဖ်ားကူးစက္ခံရသူမ်ားကို ကုသႏုိင္သည့္ ေဆးမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝထားသည့္တိုင္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုပါ ေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဉ္ လူေပါင္း ၅၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးလ်က္ ရွိသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြခဲ့ရာ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားက မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ျခင္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္ကူးရလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ျခင္မ်ိဳးကြဲ Anopheles Stephensiကို အိႏၵိယ ႏုိင္ငံမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သုေတသန လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္သည့္ ေဒါက္တာ အန္သိုနီ ဂ်ိမ္းစ္က ဆိုသည္။

၎ဦးေဆာင္သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကုသသည့္ ပဋိဇီဝ ေဆးဝါးမ်ားကို မ်ိဳးဗီဇ ကုဒ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းႏုိင္ေအာင္ စီစဉ္ခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျခင္မ်ိဳးဆက္ သံုးခုစာထိ အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈက ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး တည္ၿမဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိလာခဲ့သည္။

ယခုနည္းလမ္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ လက္နက္တစ္ခု
ျဖစ္လာရန္ ေဒါက္တာဂ်ိမ္းစ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။

Ref: Guardian

============

7Day News Journal
Powered by Blogger.