လိေမၼာ္သီး အလံုး ၃ဝဝ ၏ ဗီတာမင္စီ ပမာဏက ကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္စြမ္းရွိ


===========================
အူသိမ္၊  အူမႀကီး သို႔မဟုတ္ စအိုကင္ဆာ Colorectal Cancer (CRC) ဆဲလ္မ်ားကို တိုက္ ဖ်က္ရာ၌  ဗီတာမင္စီသည္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Science သတင္းစာတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထား သည္။ CRC သည္  အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ တတိယ အျဖစ္မ်ားဆံုးေသာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၉၃ဝ၉ဝ ဦးရွိသည္။ အဆိုပါ ေရာဂါခံစားရသူမ်ား အနက္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ လက္ရွိကုထံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓာတုကုထံုးမ်ားကို ေကာင္းစြာ တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိ သည့္ KRAS ႏွင့္ BRAF သေႏၶေျပာင္း မ်ဳိး႐ိုးဗီဇမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ဗီတာမင္စီကို သံုးစဲြျခင္းသည္  က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ အျပင္ အခ်ဳိ႕ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ CRC ေရာဂါ ခံစားေနရသူအား ဗီတာမင္စီမ်ားစြာ အသံုးျပဳ၍ ကုသျခင္းသည္ ယင္း လူနာအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာ ရရွိသည္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဝးလ္ေကာ္နယ္လ္ ေဆးတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ လူးဝစ္ကန္႔တ္ေလး ဦးေဆာင္ ေသာသုေတသန ပညာရွင္ အဖဲြ႕ က ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားသည္။ ၎တို႔သည္ ယင္း ဗက္တီးရီးယားပိုးကို ေမြးျမဴကာ ၾကြက္မ်ား တြင္ ထိုးသြင္းၿပီးေနာက္ လိေမၼာ္သီးအလံုး ၃ဝဝ မွ ရရွိသည့္ ဗီတာ မင္စီပမာဏသည္ CRC ေရာဂါကိုျဖစ္ပြား ေစသည့္ KRAS ႏွင့္ BRAF မ်ဳိး႐ိုးဗီဇတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ သုေတသနအဖဲြ႕သည္ အဆိုပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မွ တစ္ဆင့္ ဃြၽဃ ေရာဂါကိုကုသေပးႏုိင္မည့္ကုထံုးသစ္တစ္ မ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္ လင့္လ်က္ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ဗီတာမင္စီသည္ ကလာပ္စည္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို သိရွိထားေသာ္လည္း ဗီတာမင္ စီ ပမာဏ အမ်ားအျပား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပံုမွန္ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ ဆဲလ္မ်ား အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဗီတာမင္စီ ပမာဏ အမ်ား အျပားကို လူသားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ CRC ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစေသာ KRAS ႏွင့္ BRAF မ်ဳိး႐ိုးဗီဇမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္စြမ္း ရွိမည္ဟု သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက လက္ခံ ယံု ၾကည္ထားေၾကာင္း စာခ်စ္သူ အေပါင္းတို႔အတြက္ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရာ တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

Credit: ျမဝတီ
Powered by Blogger.