ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမငွားဂရန္ စတင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳေက်းရြာမ်ားတြင္ လူ တစ္ဦးခ်င္းမွစ၍ ေျမငွားဂရန္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမ ငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာေျမမ်ားပိုင္ဆုိင္မႈ အ ေထာက္အထားမရွိျခင္းကို ေျမ ငွားဂရန္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုင္ ဆိုင္မႈ အာမခံခ်က္ရွိလာေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေျမ ယာမႈခင္း အ႐ႈပ္အေထြးမရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာစီ ေရြးခ်ယ္၍ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္း (Pilot Project) စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လံုးရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ထုတ္ေပး မည္ဟု သိရသည္။

‘‘ေျမရွင္ေတြအေနနဲ႔ အ႐ႈပ္ အရွင္းကင္းတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာ ေျမမဟုတ္ဘူး စတဲ့ အေထာက္ အထားေတြျပႏုိင္ရင္ ေလွ်ာက္ ထားလို႔ ရပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြၿပီးသြားလို႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဆက္လုပ္ေပးသြားမွာပါ’’ ဟု ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေက်းရြာေျမမ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ ေနျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္ရာ (သို႔မဟုတ္)ၿခံကြက္တစ္ရာ တစုတေပါင္းတည္း အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု အဆိုပါလုပ္ငန္း အဖြဲဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းရြာေျမတိုး ခ်ဲ႕လိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈရွိပါကလည္း သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စိစစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးကာ အဆိုပါေျမကြက္ႏွင့္ အိမ္မ်ားအ တြက္ ဂရန္ထုတ္ေပးရန္လည္း တစ္ဆက္တည္းျပဳလုပ္ေပးရန္ ရွိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ၂၈၃ ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၈၃ ရြာ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ စုစုေပါင္းေျမငွားဂရန္ ၃၂,၀၅၇ ခုကို ထုတ္ ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသို႔ေရွ႕ေျပးေက်းရြာေျမ အငွားဂရန္ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ ဆက္ လက္ဂရန္ခ်ေပးမည့္ သတင္း ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမကြက္ မ်ားေဖာ္၍ တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္ မ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်း ကြက္မ်ား ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေျမကြက္ေရာင္းခ်သူမ်ားအ ေနျဖင့္ အစိုးရေျမငွားဂရန္ထုတ္ ေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ၍ ေျမပိုင္ ဆုိင္ခြင့္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ ဟုဆိုကာ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အကြက္ေဖာ္ေရာင္းခ်မႈ ေတြက လိႈင္သာယာနဲ႔လွည္းကူး ဘက္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕လာ ရတယ္။ စီမံခ်က္မထြက္ခင္က တည္းကကို အကြက္ေတြခ်ၿပီး ေရာင္းေနၾကတယ္။ စိတ္ဝင္စား သူလည္း မ်ားတယ္’’ဟု လိႈင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အနီးရွိ ေဒသခံပြဲစားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေပ ၂၀၊ ၆၀ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ သိန္း ၆၀ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားျဖစ္ေပၚေန သည္ဟု အဆုိပါေစ်းကြက္မွ စံု စမ္းသိရသည္။

============

7Day News Journal
Powered by Blogger.