စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းဝန္က်င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိပ္စာကို မိုဘိုင္းဖုန္း Application မွ တစ္ဆင့္ သိရွိႏိုင္မည့္ EZ Directory တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေျခာက္ေသာင္း၏ လိပ္စာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။
အဆိုပါ EZ Directory Application ကို ဖုန္းဆိုင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ Apple store, Play store စသည္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
“စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ တင္မက လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လိပ္စာပါတယ္ လိပ္စာကို ေထာက္လိုက္တာနဲ႔ ေျမပံုပါပါတယ္၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေရႊေစ်း ေငြေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း စတာေတြ ေန႔စဥ္ Update နဲ႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ္၊ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီေစ်း ပါတယ္၊ လက္ရွိ လုပ္ငန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ေျခာက္ ေသာင္းေလာက္ေတာ့ရွိေနၿပီ” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။
ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ယင္း Application မွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိျပသေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ ျပသခ်ိန္၊ စတိတ္႐ိႈးမ်ား၊ဖက္ရွင္႐ိႈးမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား၊ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
Powered by Blogger.