ေသဆံုးခါနီးမွ ရေသာေနာင္တ


၀၁. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မလိမ္မညာပဲ ေနခဲ့ရင္ေကာင္းသား။

၀၂. အလုပ္ေတြကိုခ်ည္းပဲ ၾကိဳးစားခဲ့တာ ဘာအတြက္လဲ။

၀၃. ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖြင့္ေၿပာခဲ့ရင္ေကာင္းသား။

၀၄. သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ ရွိေနေသးရင္ေကာင္းသား။

၀၅. ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ၿပန္ၾကည့္ခဲ့ရင္ေကာင္းသား။

Chelmo Team
Credit. love_n_sex_rule
Credit Photo. tabi-labo
#PannPwint
Powered by Blogger.