ဘယ္သူက တိရိစာၦန္လဲ.လမ္းမွာ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ကေလးေလကို သူက ေတြလို႔ ပါးစပ္နဲ႕ ဖြဖြေလးကုိက္သယ္လာတယ္။ လမ္းေတြ ဂရုတစုိက္ျဖတ္ၿပီ အိမ္ေပါက္ေစ့လုိက္ျပၿပီ ကယ္ခိုင္းတာ။
အခု အဲဒီကေလး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႕ အသက္ရွင္ေနတယ္။
Aung Nay Myo
Powered by Blogger.