"ခံစားလြယ္သူတို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ အေလ့အထမ်ား"

1.ကိစၥတစ္ခုကုိ အၾကာႀကီးေတြးတတ္ၿပီး မဟုတ္တာေတြစဥ္းစားတတ္တယ္

2. ေက်နပ္လြယ္ၿပီး ဒဏ္ရာရလြယ္တယ္

3. အပယ္ခံထားရသလုိမ်ဳိးႀကီး တခ်ိန္လုံး ခံစားေနမိတယ္

4. သံသယမ်ားတတ္တယ္ ဒါေပမဲ့ အၿမဲတမ္းအေကာင္းဘက္က ေတြးတတ္တယ္

5. နည္းနည္းေလး ျပသာနာျဖစ္တာနဲ႔ ယုံထင္ေၾကာင္ထင္ ေတြစဥ္းစားေနတတ္တယ္

6. ဘာမွန္းမသိတဲ့အထီးက်န္ဆန္မႈ ဘယ္လုိမွမခုခံႏုိင္တဲ့ ေၾကာက္ရြံ ႔မႈေတြရွိတတ္တယ္

7. ကုိယ့္ကုိ ဘယ္သူကမွ စိတ္ထဲမွာအေလးမထားၾကဘူးလုိ႔ အၿမဲေတြးေနတတ္တယ္

8. တကယ္စိတ္ပါလာတဲ့အခါ ဘာကုိမွဂရုမစုိက္ပဲလုပ္တတ္တယ္

9. တခါတေလက် ေလာကႀကီးထဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်င္တဲ့စိတ္ကူးေတြ ရွိတတ္တယ္

10. တစ္ေယာက္တည္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္ျမန္တယ္

11. သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႕မွာေတာ ့ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္ဆုိ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ေနတတ္တယ္
-----------

Credit-ဗဟုသုတေပါင္းစုံ


Powered by Blogger.