တစ္ ဖက္ သတ္


`က´ မွာလည္းသူ႔အမွန္တရားနဲ႔ သူ၊
`ယ´ မွာလည္းသူ႔ ရပ္ တည္မႈနဲ႔သူပါ။
ေလာကမွာ အခ်ိဳ႕အ ေၾကာင္းအရာ ေတြကို
ကိုယ့္အထင္ ကိုယ့္ အျမင္ နဲ႔ ေကာက္
ခ်က္ ခ်လိုက္တာကကိုယ့္ကို အမွန္တရားနဲ႔ ေဝးကြာသြား ေစပါတယ္။
အမွားတိုင္းက အျပစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာ
ေၾကာင့္ မွားသြားတယ္ ဆိုတာ မစစ္ ေဆး
ဘဲ ျပင္ ဆင္ ဖို႔ အခြင့္အ ေရး မ ေပးခ်င္
တာက ကိုယ့္ကို တရားမ်ွတ တဲ့လူအျဖစ္
နဲ႔ ေဝးကြာေစ ပါတယ္။
အျပစ္တိုင္းကို ဒါဏ္ ေပးသင့္ပါတယ္။ခြင့္
လႊတ္ နိုင္ လည္း ရ ပါတယ္။ ပံုႀကီးခ်ဲ ့
လိုက္ တာကသာ သူ႔အျပစ္ နဲ႔ ကိုယ့္စိတ္
ကို က်ဉ္းၾကပ္ သြားေစ ေအာင္ ခ်ည္
ေနွာင္ လိုက္ သလို ပါ။
အခြင့္ အ ေရးဆိုတာ လူတိုင္းရ သင့္ပါ
တယ္။ တားဆီးပိတ္ပင္ ဖို႔ႀကိဳးစားတာက
နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ လံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္႐ႊင္
ျခင္း ေတြကို ဖ်က္စီးလိုက္ တာပါ။
အ ေကာင္းအဆိုးက ဒြန္တြဲ ေနတတ္ပါ
တယ္။မယူတတ္၊ မ ေတြးတတ္ ရင္ သာ
ကိုယ္ကအရံႈးေတြ ကိုပဲပိုင္ ဆိုင္ ရ မွာပါ။

ၿပံဳးဇာလီ
* * * * *
ယြန္းေရႊရည္
Powered by Blogger.