ေခါက္ဆြဲ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၅၆၀၀)ေက်ာ္ကုိ ျမည္းစမ္းဖူးသူ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ယာမာမုိတုိသည္ ေခါက္ဆဲြေတြအေၾကာင္း သီးသန္႔ ေလ့လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေခါက္ဆဲြ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၅၆၀၀) ေက်ာ္ကုိ ျမည္းစမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ မယုံႏုိင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ႏုိင္ငံေပါင္း ( ၄၀) ေက်ာ္က မတူညီသည့္ ေခါက္ဆဲြမ်ဳိးစုံကုိ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေခါက္ဆဲြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခဲ့သည္။ 

ေခါက္ဆဲြအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ေခါက္ဆဲြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဘေလာ့ေပၚ တင္ေပျခင္း၊ အင္တာနက္မ်ားတြင္ ျပသျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အလုပ္မွ ထြက္ၿပီး ေခါက္ဆဲြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကုိ ပုိမုိေလ့လာခဲ့သည္။ ယာမာမုိတုိသည္ လွ်ပ္စစ္ဒီဇုိင္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက ေခါက္ဆဲြကုိ ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ေခါက္ဆဲြကုိ ႏွစ္သက္စြာစားရင္း သူ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ေခါက္ဆဲြမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာေလ့ ရွိသည္။ ေခါက္ဆဲြ၏ ေစ်းႏႈန္း၊ အရသာ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ တင္ျပေလ့ရွိသည္။You Tube တြင္ ေခါက္ဆဲြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္။ စုစုေပါင္း ေခါက္ဆဲြ အမ်ဳိးအစား ( ၅၆၅၇)ကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္ ေလ့လာသြားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

============

Messenger News Journal
Powered by Blogger.