မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရကို ဦးဝီရသူ ဘာေျပာသလဲ


===================
===================

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသူမ်ားထဲတြင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သူမ်ား ပါ၀င္ ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္အေနျဖင့္  ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေျချဖင့္ဖ်က္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆေၾကာင္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏိုင္ရပါက မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္သည္ ဆိုသည့္ မဘသ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူက ယခုကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသြားတဲ့ သူေတြ ထဲမွာေတာ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ျပန္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ လူေတြ ပါတာေပါ့၊ ကန္႔ကြက္ ခဲ့တဲ့ သူေတြလည္း ပါတာေပါ့။ အဲဒီမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို  ျပဌာန္းေအာင္ ဦးဇင္းတို႔က အစိုးရနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ မတရားသျဖင့္ အာဏာနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံတဲ့ လက္မွတ္ေပါင္း ေလးသန္းခြဲတိတိ ေတာင္းဆိုၿပီး ေတာ့မွ ေပးေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူဆႏၵနဲ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဘယ္အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို လက္နဲ႔ေရးထားတာကို ေျခနဲ႔ ဖ်က္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ဦးဇင္းမထင္မွတ္ပါဘူး"ဟု မိန္႔သည္။

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အ ပါအ၀င္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ(၄)ခုအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကန္႔ကြက္ မႈမ်ား လည္း ရိွခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားကို ႏိုင္းငံတစ္၀န္းရိွၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းေအာင္ပြဲခံမႈအေပၚတြင္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

မစိုးရိမ္ တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမွ ထိုသို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက"ဥပေဒျပင္တာတို႔ ဥပေဒဖ်က္ တာတို႔ ဒါေတြအားလံုးက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းပဲေလ။ NLD လုပ္ငန္း မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ NLD ကို ေျပာမွာလည္း ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ အစိုးရက သပ္သပ္ လႊတ္ေတာ္က သပ္သပ္ေလ။ အဲဒါကို သိပ္မကြဲျပားဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီလိုပဲ ျမင္တယ္"ဟု ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားႀကီးအတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ မဲအသာစီးျဖင့္ အႏိုင္ရရိွကာ အစိုး ရဖြဲ႔ခြင့္ ရရိွခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌လည္း ယင္းပါတီမွ အမတ္အမ်ားစု ေနရာယူထားမည္ ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၄၊ ျမန္မ ာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒကို ဥပေဒအမွတ္ ၅၀၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဥပေဒအမွတ္ ၄၈၊ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

============

Mizzima - News in Burmese

http://mizzimaburmese.com/article/7412


Powered by Blogger.