နဝကမၼ ဆိုတာ


★★★★★★★
သာသနာေတာ္မွာ ေရြႊေငြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ား အေနနဲ႔ နားလည္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
အဲ့ဒိေတာ့ လွဴဒါန္းပုံနည္းစနစ္မွာ တစ္ခ်ဳိ႕က " နဝကမၼ " လွဴတယ္လို႔  ဒီလိုေျပာတယ္။ စာမွာလာကေတာ့ -
ေစတိယႆ ေဒမ(ေစတီ ဆင္းတုအားလႈပါ၏) လို႔ေျပာလွဴရတယ္။
နဝကမၼႆ ေဒမ (အမႈ သစ္အားလွဴပါ၏) လို႔ ေျပာလွဴရတယ္။
ဝိဟာရႆ ေဒမ (ေက်ာင္းအား လွဴပါ၏) လို႔ ေျပာလွဴရတယ္။

ေစတိယႆ ေဒမ = ေစတီ ဆင္းတုအားလႈပါ၏  လို႔ေျပာလွဴရင္ အလွဴခံက ေစတီေတာ္ဘဲ ၊
ထိုေစတီေတာ္သည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားမဟုတ္ဘူး၊ ေစတီေတာ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေစတီေတာ္မွာ အာပါတ္သင့္စရာ
အေၾကာင္းလဲမရွိဘူး။

ဝိဟာရႆ ေဒမ = ေက်ာင္းအား လွဴပါ၏ လို႔ေျပာလွဴရင္ အလွဴခံက ေက်ာင္းျဖစ္သြားတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာျခင္းက အပ္တယ္။

နဝကမၼႆ ေဒမ = နဝကမၼအားလွဴပါ၏ ဆိုေျပာလွဴရင္ နဝကမၼဆိုတာ အမႈသစ္ဘဲ။
အမႈသစ္အားလွဴပါ၏ ဆိုေတာ့ အလွဴခံက အမႈသစ္ဘဲ ။ ရဟန္းေတာ္ မဟုတ္ဘူး(ဝါ) ရဟန္းေတာ္ အတြက္ မဟုတ္ဘူး။

{ နဝကမၼ (န)-[နဝ(၂)+ကမၼ။ (နဝကမ-သံ)]
အသစ္ျဖစ္ေသာ အမႈ၊ အမႈသစ္၊ အလုပ္သစ္။ }

ဒီေတာ့ အမႈသစ္အတြက္ လွဴရင္အပ္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူး ရဟန္းေတာ္အတြက္ နဝကမၼလွဴပါ၏ လို႔ေျပာလွဴရင္
ဒီရဟန္းေတာ္က နဝကမၼမဟုတ္ေလေတာ့ မအပ္ေသာေလ်ာက္နည္း ျဖစ္သြားတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အလွဴရွင္ ကပၸယတစ္ဦးကိုေခၚလာရတယ္ ။ ရဟန္းေတာ္ေရွ႕-----

အလွဴရွင္က (သို႔) ေဂါပကအဖြဲ႕က (သို႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားေပးပံု
 " ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား
အရွင္ဘုရား၏ ကပၸိယကာရက (ဦး ျဖဴ )ထံ၌ ( ၁၀၀၀ က်ပ္ )တန္ ရဟန္းေတာ္တို႔ႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
ေတာင္းခံေတာ္မူပါဘုရား။ "
(ဘ႑ာထိန္း) ကပိၸယကာရက က ေလွ်ာက္ထားပံု
" ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ထံ၌ ( ၁၀၀၀ က်ပ္ )တန္ ရဟန္းေတာ္တို႔ႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္းခံေတာ္မူပါဘုရား။ "

အဓိက ကေတာ့ (၁ဝဝဝက်ပ္) တန္ ဆိုရာမွာ " တန္ " ပါ။ ဒီ " တန္ " ေလးထည့္ေလ်ာက္ေတာ့မွ ရဟန္းေတာ္တို႔နဲ႔
အပ္စပ္ ပစၥည္း ၊ ဥပမာ - တစ္ေထာင္တန္သကၤန္း ၊ တစ္ေထာင္တန္ သပိတ္ စသည္ျဖင့္ အပ္စပ္ေသာပစၥည္း ျဖစ္တယ္။
ေငြမဟုတ္ေတာ့ အပ္ေသာေလ်ာက္နည္းပါ။

ဘုန္းၾကီးကိုေတာ့ လာေလ်ာက္တယ္ ။ " အရွင္ဘုရားကို နဝကမၼလွဴခ်င္ပါတယ္ " တဲ့၊
ဘုန္းၾကီးက " ဘုန္းၾကီး နဝကမၼအလွဴမခံ ပါဘူး " လို႔ဘဲ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
ကပၸိယေကာရွိပါသလား ?။ ေမးလာရင္ ကပၸိယ (ဦးျဖဴ) ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေတာ့ ေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။
ဒီကပၸိယကို ေပးခဲ့လိုက္ စသည္ျဖင့္လည္း မစီမံေကာင္းပါဘူး။ ေရွ႕ကေျပာခဲ့သလို ရဟန္းေရွ႕ ေခၚလာျပီး
အပ္စပ္ေသာနည္းျဖင့္ ေလ်ာက္ထားရင္ အလွဴခံေကာင္းပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ကုိ ဓမၼ,၀ိနယႏွင့္အညီ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ခြင့္ကုိ အလုိရွိၾကကုန္ေသာ သူေတာ္
ေကာင္းတုိ႔သည္ ေရႊေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားတတ္ေအာင္ ေလ့လာသင့္ၾကေပသည္။ ေလွ်ာက္ထားပုံ နည္းလမ္းမက်
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထုိေရႊေငြမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အပ္သည္ထင္ၿပီး သုံးစြဲမိေသာ ထုိရဟန္းမွာ သုံးစြဲတုိင္း အာပတ္
သင့္ရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒါယကာမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊေငြႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက သတိေဆာင္၍ အပ္အပ္စပ္စပ္ျဖစ္ေအာင္
ေလွ်ာက္ထား လွဴဒါန္းၾကျခင္းသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အာပတ္မသင့္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးျဖစ္႐ုံသာမက မိမိတုိ႔အတြက္ေရာ,
ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ပါ ပစၥဳပၸန္-သံသရာ ႏွစ္ျဖာ အက်ဳိးမ်ားေၾကာင္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

"ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ "
Powered by Blogger.